PYN Eliten osuuden arvo viisikymmenkertaistunut rahaston toiminnan aikana

— 15.11.2021

PYN Elite Erikoissijoitusrahaston osuuden arvo (NAV) ylitti 500 euron rajan 12.11.2021. Rahaston aloittaessa toimintansa 22 vuotta sitten osuuden arvo oli 10 euroa, eli PYN Eliten NAV on nyt viisikymmenkertaistunut.

Sijoituspalveluita seuraavan Suomen Sijoitustutkimuksen mukaan PYN Elite on Suomen kaikkien aikojen parhaiten tuottanut rahasto. ”Näillä tuotoilla PYN Elite on ihan omassa luokassaan suomalaisten rahastojen joukossa”, sanoo portfolioanalyytikko Erkki Haavisto Sijoitustutkimuksesta.

PYN Elite aloitti toimintansa 1. helmikuuta 1999. Tuolloin rahaston kaikki sijoitukset olivat Thaimaan pörssissä.

Rahaston strategiana oli heti alusta alkaen keskittyä sijoittamaan pörsseihin, joissa arvostuskertoimet olivat joko jääneet yleisestä kehityksestä jälkeen, tai joissa hetkelliset makrotaloudelliset ongelmat olivat romahduttaneet osakekurssit.

Strategia on pysynyt samana koko rahaston toiminnan ajan. PYN Elite on saavuttanut korkeita tuottoja toimintatavallaan maailman yleisestä pörssiarvostuksesta välittämättä. Rahaston salkunhoitajana on toiminut alusta asti Petri Deryng.

Nyt PYN Eliten sijoitukset ovat vietnamilaisissa pörssiosakkeissa. Rahastolla oli 12.11.2021 hallinnoitavia varoja (AUM) 787 miljoonaa euroa, ja sen keskimääräinen vuosituotto perustamisesta lähtien on 18,7 prosenttia.

Rahastoa hallinnoivan PYN Fund Managementin toimitusjohtaja Eino Laitinen sanoo, että rahastolla on yhä lukuisia asiakkaita, jotka lähtivät mukaan jo vuonna 1999. ”Onhan se hienoa, että nämä ensimmäiset sijoitukset ovat nyt viisikymmenkertaistaneet arvonsa. Olemme erittäin kiitollisia pitkäaikaisille asiakkaillemme, jotka ovat luottaneet rahastoon yli 20 vuotta.”

Laitinen näkee pörssin nykytilassa yhtäläisyyksiä 1990-luvun loppuun, jolloin osakkeiden hinnat olivat nousseet pitkään yhtiöiden tuloksia nopeammin. Tämä johti vuonna 2000 globaalisti kurssien romahtamiseen, minkä jälkeen osaketuotot jäivät useiden vuosien ajan heikoiksi.

”Samaan aikaan PYN Eliten kohdennetulla ja yksittäiseen maahan kerrallaan keskittyvällä sijoitusstrategialla onnistuttiin saamaan aikaan 400 prosentin tuotto viidessä vuodessa. Toki maailma on muuttunut, ja sijoitusympäristökin on hyvin erilainen, joten tästä ei voi tehdä suoria johtopäätöksiä”, Laitinen muistuttaa.

Vastuuvapauslauseke
Tässä tiedotteessa esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusta reunamarkkinoille ja harvalukuiseen määrään yhtiöitä. Tällaiseen sijoitustapaan liittyy tavanomaista laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi myös laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On täysin mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.

 

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.