Uusi tavoite VN-indeksille 2500 pistettä

— 24.11.2021

PYN Elite asetti alun perin Vietnamin indeksitavoitteeksi 1800 pistettä. Tuolloin Vietnamin valuuttavarannot olivat riskialttiin alhaiset ja valtion lainojen korkotuotto 8 prosenttia. Hyvin kertyneet valuuttavarannot ovat nyt madaltaneet merkittävästi Vietnamin maariskiä, ja valtion lainojen tuotot ovat tippuneet 2 prosentin tasolle. Uskomme niiden pysyvän myös lähivuodet alhaisella 3-4 prosentin tasolla. Nämä tekijät mahdollistavat pörssiosakkeille korkeammat arvostuskertoimet.

Vietnamin hallitus aikoo kiihdyttää talouskasvua valtavalla investointipaketilla vuosille 2022-2024. Yksityisen sektorin yhtiöt hyötyvät tästä, ja niiden tulosodotukset kasvavat entisestään. Muutosten ansiosta PYN Elite on nostanut VN-indeksin tavoitteen 2500 pisteeseen vuoden 2024 loppuun mennessä. Tavoite perustuu ennusteiden mukaiseen 16,5:n P/E-tasoon.

 

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Kirjoituksessa esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.