PYN Elite

PYN Elite on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka on sijoittanut menestyksekkäästi Aasian osakemarkkinoille 22 vuoden ajan. Tällä hetkellä rahaston varat on sijoitettuna Vietnamin osakemarkkinoille noin kolmeenkymmeneen pörssinoteerattuun yritykseen.

Vuonna 2008 Suomen BKT oli kolminkertainen verrattuna Vietnamiin. Vuonna 2018 Vietnamin BKT ohitti Suomen.

Tavoitteenamme on löytää merkittäviä arvonnousuja suurilla yhtiö- ja markkinakohtaisilla painotuksilla. Rahasto tähtää pitkäaikaiseen arvosijoittamiseen, ja sillä on tavoitteena selkeästi korkeampi tuotto, kuin maailmalle portfolionsa hajauttaneilla osakerahastoilla.

PYN Elite on erikoissijoitusrahasto, joka sopii vaativille, finanssimarkkinoiden toimintaa tunteville sijoittajille. Rahastoon sijoittavan tulee hakea sijoitukselleen riskipitoista korkeaa tuottoa vähintään viiden vuoden tähtäyksellä.

Lataa PYN Elite -presentaatio

Rahaston presentaatiosta löydät tarkempaa tietoa PYN Eliten toimintaperiaatteista, ajankohtaista tietoa markkinasta ja rahaston salkusta. Päivitämme esityksen kuukausittain, joten sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti.

PYN Elite -esitys

Sijoitusstrategia

Rahasto

PYN Elitelle tunnusomaista

• Pitkäaikainen arvosijoittaminen
• Aktiivinen salkunhoito
• Ei lyhyeksi myyntiä
• Aasia, tällä hetkellä Vietnam

Markkinat

Sijoitamme

• Historialliseen arvostukseen verrattuna alisuoriutuneisiin tai -arvostettuihin markkinoihin
• Nouseviin makrotaloudellisiin ja demografisiin trendeihin
• Toimialoihin ja yrityksiin, jotka saavat vähäistä huomiota ja joiden osakkeen arvostuksessa korjauspotentiaalia

Analyysi

Avainasemassa

• Salkunhoitajan ja analyytikkotiimin yritysvierailut kohdeyhtiöissä
• Osakkeiden ostotasojen tunnistaminen ja tavoitehintojen määrittely
• Perusteellinen analyysityö ja mallinnus

Vietnam on yksi Aasian nopeimmin kasvavia talouksia

Vietnamin talous kasvoi yli seitsemän prosenttia 2019, ja kasvun on ennustettu jatkuvan voimakkaana myös tulevina vuosina. Maassa on yli 97 miljoonaa asukasta (2018), joista 70 prosenttia on alle 35-vuotiaita. Maan talouden vetureina toimivat kilpailukykyinen vientiteollisuus ja vaurastuva keskiluokka. Vietnam onkin noussut vauhdilla Aasian köyhimmistä maista kohti keskituloisia maita.  Suomi päätti kehitysyhteistyön Vietnamissa 2018, ja maiden suhteet keskittyvät jatkossa kaupalliseen yhteistyöhön.

Vietnamissa on pörssit sekä Ho Chi Minh Cityssa että Hanoissa, ja listoilla on yhteensä yli 700 yritystä. Vietnamin osakemarkkina kuuluu tällä hetkellä reunamarkkinoihin (”Frontier Market”), mutta pörssin luokituksen noston kehittyväksi markkinaksi (”Emerging Market”) odotetaan tapahtuvan lähivuosina. Vietnamin kommunistinen yksipuoluehallinto on sitoutunut markkinatalousuudistusten ja arvopaperimarkkinan vapauttamisen edistämiseen.

Rahaston perustiedot

Rahaston aloituspäivä 1.2.1999
Salkunhoitaja Petri Deryng, PYN Fund Management Oy, toiminut tehtävässä rahaston aloituksesta lähtien
ISIN FI0008803812
Bloomberg ELITE FH
Minimimerkintä 10 000 eur
Minimilisämerkintä 2 000 eur
Rahastomerkinnät Aina kuukauden viimeinen pankkipäivä
Lunastukset Aina kuukauden viimeinen pankkipäivä. Ilmoitukset viimeistään kuukauden 15. päivä, tai mikäli tämä
ei ole suomalainen pankkipäivä, tätä edeltävänä suomalaisena pankkipäivänä.

Palkkiot

Merkintäpalkkio 0,0 %*
Lunastuspalkkio 0,0 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,0 %
Tuottopalkkio 12,0 % rahastokohtaisen HWM:n ylittävästä tuotosta

*Merkintäpalkkio yli kuuden miljoonan (6 000 000) euron merkinnöissä on 5 %, joka maksetaan rahastolle.
Julkaistu rahasto-osuuden arvo ja kaikki ilmoitetut tuottoluvut sisältävät aina sekä hallinnointi- että tuottopalkkion.
Tuottopalkkion laskemiseen sovelletaan HWM-periaatetta, joka on tarkemmin esitelty rahastoesitteessä. Voimassa oleva HWM on 525,939 eur (30.11.2021).
Osuustodistukset sekä ylimääräiset saldoraportit ovat maksuttomia.

Salkunhoitaja

Petri Deryng on toiminut PYN Eliten salkunhoitajana rahaston perustamisesta lähtien vuodesta 1999. Petri on useasti noteerattu Suomen ja Euroopan menestyneimpien salkunhoitajien joukkoon mm. Citywiren, Morningstarin ja Arvopaperi-lehden toimesta. Hänellä on 30 vuoden kokemus näkemyksellisestä ja menestyksekkäästä osakesijoittamisesta.

Petrin blogi

Rahastoon liittyvistä riskeistä

Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja niistä saattava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. PYN Elite on korkeariskinen osakerahasto, johon liittyviin riskeihin sijoittajan tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Näitä riskejä ovat muun muassa seuraavat tekijät:

Markkinariski

Osakemarkkinoille sijoittamiseen liittyy riski sijoituksen markkina-arvon heilahtelusta, ja sijoituksen markkina-arvo voi vaihdella voimakkaasti. Sijoitettaessa pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin kehittyvillä ja reunamarkkinoilla, markkinariski on erityisen suuri.

Maariski ja erityisten tapahtumien riski

Rahasto keskittää sijoituksensa yksittäiseen tai enimmilläänkin muutamaan maahan kehittyvillä ja reunamarkkinoilla sekä tekee huomattavia yhtiökohtaisia allokaatiokohdistuksia pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin ja toimialoihin. PYN Eliten sijoituspäätöksissä korostuvat kohteen osakekurssin tai markkinan merkittävä nousuvara ja siihen liittyvä odotusriski. Tämän vuoksi rahaston arvo voi heilahdella lyhyellä aikavälillä voimakkaastikin. Yksittäisen toimialan, maan tai maantieteellisen alueen sijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti arvopaperimarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. PYN Eliten kohdemarkkinoihin liittyy ennalta-arvaamattomien tapahtumien sekä poliittisten tapahtumien riski. Lisäksi kohdemarkkinoihin liittyy riski mm. yleisestä taloudellisesta kehityksestä, paikallisen lainsäädännön kehityksestä, valuuttojen vaihdettavuudesta sekä verotuksen kehityksestä. Myös yksittäisiin sijoituksiin liittyy erityisen tapahtuman riski, jolla voi olla vaikutus kyseisen sijoituksen arvoon ja likviditeettiin. Sijoitettaessa kehittyville ja reunamarkkinoille ylläkuvatuilla riskeillä voi olla huomattava vaikutus sijoitusten tuottoon.

Näkemysriski

Aktiivinen salkunhoito voi vaikuttaa huomattavasti PYN Eliten arvoon ja sen heiluntaan. Rahasto pyrkii keskittämään sijoituksensa pieneen määrään markkinoita ja tekemään merkittäviä allokaatiokohdistuksia yksittäisiin arvopapereihin ja yhtiöihin, jolloin osakevalintojen onnistuessa tai epäonnistuessa voi vaikutus rahaston arvoon olla huomattava.

Valuuttariski

PYN Elite sijoittaa varojaan euroalueen ulkopuolelle, joten sijoituksiin sisältyy valuuttakurssiriski. Rahasto voi käyttää valuuttatermiinisopimuksia sekä suojaukseen että osana sijoitustoimintaa.

Likviditettiriski

PYN Eliten varoista vain pieni osa on käteistä. Sen vuoksi on olemassa riski siitä, että sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa ja kohtuulliseen hintaan. Kehittyvillä ja reunamarkkinoilla likviditeetillä voi olla huomattava vaikutus sijoitusten tuottoon. PYN Elite voi sijoittaa myös arvopapereihin, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, tai joihin liittyy luovuttamista koskevia rajoituksia. Nämä sijoitukset kasvattavat rahaston likviditeettiriskiä.

Vastapuoliriski

PYN Elitellä on riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeellelaskija ei selviydy tai halua selviytyä sovituista velvoitteistaan, kuten arvopapereiden toimituksesta tai niiden maksamisesta.

Johdannaisriski

Johdannaisten käyttäminen suojaustarkoitukseen tai riskien hallintaan voi vähentää riskiä ja tuotto-odotusta. Kuitenkin johdannaisten käyttö, myös suojaustarkoituksessa, voi lisätä esimerkiksi vastapuoli ja operatiivisia riskejä. Rahasto voi käyttää johdannaisia myös osana sijoitustoimintaansa.

Riskejä kuvataan tarkemmin PYN Eliten rahastoesitteessä.

Pieni kirja sijoittamisesta

PYN Eliten Kaakkois-Aasian taipaleen merkeissä julkaisimme salkunhoitaja Petri Deryngin vuosien varrella kirjoittamista sijoittajakirjeistä koostetun kirjasen. Lue rahaston vaiherikkaista alkuvuosista Thaimaassa viimeisimpiin käänteisiin Vietnamin markkinoilla.

Lataa (pdf)

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.