PYN Elite

Mistä on kyse?

PYN Elite on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka on sijoittanut menestyksekkäästi Aasian osakemarkkinoille yli 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä rahaston varat on sijoitettuna Vietnamin osakemarkkinoille noin neljäänkymmeneen pörssinoteerattuun yritykseen.

Tavoitteenamme on löytää merkittäviä arvonnousuja suurilla yhtiö- ja markkinakohtaisilla painotuksilla. Rahasto tähtää pitkäaikaiseen arvosijoittamiseen ja sillä on tavoitteena selkeästi korkeampi tuotto kuin maailmalle portfolionsa hajauttaneilla osakerahastoilla.

PYN Elite on erikoissijoitusrahasto, joka sopii vaativille, finanssimarkkinoiden toimintaa tunteville sijoittajille. Rahastoon sijoittavan tulee hakea sijoitukselleen riskipitoista korkeaa tuottoa vähintään viiden vuoden tähtäyksellä.


Sijoitusstrategia

Rahasto

PYN Elitelle tunnusomaista

• Pitkäaikainen arvosijoittaminen
• Aktiivinen salkunhoito
• Ei lyhyeksi myyntiä
• Aasia, tällä hetkellä Vietnam

Markkinat

Sijoitamme

• Historialliseen arvostukseen verrattuna alisuoriutuneisiin tai -arvostettuihin markkinoihin
• Nouseviin makrotaloudellisiin ja demografisiin trendeihin
• Toimialoihin ja yrityksiin, jotka saavat vähäistä huomiota ja joiden osakkeen arvostuksessa korjauspotentiaalia

Analyysi

Avainasemassa

• Salkunhoitajan ja analyytikkotiimin yritysvierailut kohdeyhtiöissä
• Osakkeiden ostotasojen tunnistaminen ja tavoitehintojen määrittely
• Perusteellinen analyysityö ja mallinnus

Vietnam on yksi Aasian nopeimmin kasvavia talouksia

Vietnamin talous kasvoi yli seitsemän prosenttia 2019 ja kasvun on ennustettu jatkuvan voimakkaana myös tulevina vuosina. Maassa on yli 97 miljoonaa asukasta (2018), joista 70 % on alle 35-vuotiaita. Maan talouden vetureina toimii kilpailukykyinen vientiteollisuus ja vaurastuva keskiluokka. Vietnam onkin noussut vauhdilla Aasian köyhimmistä maista kohti keskituloisia maita. Esimerkiksi Suomi on lopettanut kehitysyhteistyön Vietnamissa 2018 ja maiden suhteet keskittyvät jatkossa kaupalliseen yhteistyöhön.

Vietnamissa on pörssit sekä Ho Chi Minh Cityssa että Hanoissa ja listoilla on yhteensä yli 700 yritystä. Vietnamin osakemarkkina kuuluu tällä hetkellä reunamarkkinoihin (”Frontier Market”), mutta pörssin luokituksen nosto kehittyväksi markkinaksi (”Emerging Market”) odotetaan tapahtuvan lähivuosina. Vietnamin virallisesti kommunistinen yksipuoluehallinto on sitoutunut markkinatalousuudistusten ja arvopaperimarkkinan vapauttamisen edistämiseen.

Lataa PYN Elite -presentaatio

Rahaston presentaatiosta löydät tarkempaa tietoa PYN Eliten toimintaperiaatteista, ajankohtaista tietoa markkinasta ja rahaston salkusta. Päivitämme esityksen kuukausittain, joten sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti.

PYN Elite -esitys

Rahaston perustiedot

Rahaston aloituspäivä 1.2.1999
Salkunhoitaja Petri Deryng, PYN Fund Management Oy, toiminut tehtävässä rahaston aloituksesta lähtien
ISIN FI0008803812
Bloomberg ELITE FH
Minimimerkintä 10 000 eur
Minimilisämerkintä 2 000 eur
Rahastomerkinnät Aina kuukauden viimeinen pankkipäivä
Lunastukset Aina kuukauden viimeinen pankkipäivä, ilmoitukset edellisen kuukauden lopussa

Palkkiot

Merkintäpalkkio 0,0 %*
Lunastuspalkkio 0,0 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 1,0 %
Tuottopalkkio 12,0 % rahastokohtaisen HWM:n ylittävästä tuotosta

*Merkintäpalkkio kolmen miljoonan (3 000 000) euron ja sitä suuremmissa merkinnöissä on 5 %, joka maksetaan rahastolle.
Julkaistu rahasto-osuuden arvo ja kaikki ilmoitetut tuottoluvut sisältävät aina sekä hallinnointi- että tuottopalkkion.
Tuottopalkkion laskemiseen sovelletaan HWM-periaatetta, joka on tarkemmin esitelty rahastoesitteessä. Voimassaoleva HWM on 386,323 eur (31.12.2020).
Osuustodistukset sekä ylimääräiset saldoraportit ovat maksuttomia.

Salkunhoitaja

Petri Deryng on toiminut PYN Eliten salkunhoitajana rahaston perustamisesta lähtien vuodesta 1999. Petri on useasti noteerattu Suomen ja Euroopan menestyneimpien salkunhoitajien joukkoon mm. Citywiren, Morningstarin ja Arvopaperi-lehden toimesta. Hänellä on 30 vuoden kokemus näkemyksellisestä ja menestyksekkäästä osakesijoittamisesta. Lue lisää täältä.

Rahastoon liittyvistä riskeistä

Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja niistä saattava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. PYN Elite on korkeariskinen osakerahasto, johon liittyviin riskeihin sijoittajan tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Näitä riskejä ovat mm.:

Markkinariski

Osakemarkkinoille sijoittamiseen liittyy riski sijoituksen markkina-arvon heilahtelusta, ja sijoituksen markkina-arvo voi vaihdella voimakkaasti. Sijoitettaessa pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin kehittyvillä ja reunamarkkinoilla, markkinariski on erityisen suuri.

Maariski ja erityisten tapahtumien riski

Rahasto keskittää sijoituksensa yksittäiseen tai enimmilläänkin muutamaan maahan kehittyvillä ja reunamarkkinoilla sekä tekee huomattavia yhtiökohtaisia allokaatiokohdistuksia pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin ja toimialoihin. PYN Eliten sijoituspäätöksissä korostuvat kohteen osakekurssin tai markkinan merkittävä nousuvara ja siihen liittyvä odotusriski. Tämän vuoksi rahaston arvo voi heilahdella lyhyellä aikavälillä voimakkaastikin. Yksittäisen toimialan, maan tai maantieteellisen alueen sijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti arvopaperimarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. PYN Eliten kohdemarkkinoihin liittyy ennalta-arvaamattomien tapahtumien sekä poliittisten tapahtumien riski. Lisäksi kohdemarkkinoihin liittyy riski mm. yleisestä taloudellisesta kehityksestä, paikallisen lainsäädännön kehityksestä, valuuttojen vaihdettavuudesta sekä verotuksen kehityksestä. Myös yksittäisiin sijoituksiin liittyy erityisen tapahtuman riski, jolla voi olla vaikutus kyseisen sijoituksen arvoon ja likviditeettiin. Sijoitettaessa kehittyville ja reunamarkkinoille ylläkuvatuilla riskeillä voi olla huomattava vaikutus sijoitusten tuottoon.

Näkemysriski

Aktiivinen salkunhoito voi vaikuttaa huomattavasti PYN Eliten arvoon ja sen heiluntaan. Rahasto pyrkii keskittämään sijoituksensa pieneen määrään markkinoita ja tekemään merkittäviä allokaatiokohdistuksia yksittäisiin arvopapereihin ja yhtiöihin, jolloin osakevalintojen onnistuessa tai epäonnistuessa voi vaikutus rahaston arvoon olla huomattava.

Valuuttariski

PYN Elite sijoittaa varojaan euroalueen ulkopuolelle, joten sijoituksiin sisältyy valuuttakurssiriski. Rahasto voi käyttää valuuttatermiinisopimuksia sekä suojaukseen että osana sijoitustoimintaa.

Likviditettiriski

PYN Eliten varoista vain pieni osa on käteistä. Sen vuoksi on olemassa riski siitä, että sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa ja kohtuulliseen hintaan. Kehittyvillä ja reunamarkkinoilla likviditeetillä voi olla huomattava vaikutus sijoitusten tuottoon. PYN Elite voi sijoittaa myös arvopapereihin, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, tai joihin liittyy luovuttamista koskevia rajoituksia. Nämä sijoitukset kasvattavat rahaston likviditeettiriskiä.

Vastapuoliriski

PYN Elitellä on riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeellelaskija ei selviydy tai halua selviytyä sovituista velvoitteistaan, kuten arvopapereiden toimituksesta tai niiden maksamisesta.

Johdannaisriski

Johdannaisten käyttäminen suojaustarkoitukseen tai riskien hallintaan voi vähentää riskiä ja tuotto-odotusta. Kuitenkin johdannaisten käyttö, myös suojaustarkoituksessa, voi lisätä esimerkiksi vastapuoli ja operatiivisia riskejä. Rahasto voi käyttää johdannaisia myös osana sijoitustoimintaansa.

Riskejä kuvataan tarkemmin PYN Eliten rahastoesitteessä.

CTG – Vietinbank

Konttoreiden lukumäärällä mitattuna maan suurin ja taseeltaan toiseksi suurin listattu pankki. Isoimmat omistajat ovat Vietnamin keskuspankki ja Japanin...

Vinhomes

Vinhomes on Vietnamin suurin asuntojen rakennuttaja. Sen markkinaosuus on 22 % ja sillä on erittäin suuri maaomaisuus taseessaan,...

TPB – TP Bank

Pienehkö pankki, edelläkävijä digitaalisissa palveluissa. Autorahoituksessa keskeinen markkinaosuus. Merkittävinä osakkeenomistajina myös japanilainen Softbank ja Vietnamin johtava it-teknologiayhtiö FPT....

VEA

VEA – Vietnam Engine and Agricultural Machinery

Listattu holding-yhtiö, josta valtio omistaa enemmistön. Bisnes koostuu autojen ja mopedien valmistuksesta Fordin, Toyotan ja Hondan yhteisyritysten kanssa....

Diamond Fund

Diamond-rahaston salkku on perustettu noudattamaan VN DIAMOND -korin mukaista indeksiä, mihin kuuluu 13 yhtiötä. Kohdeosakkeiden ulkomaalaiskiintiöt ovat täynnä,...

HDB logo

HDB – HD Bank

Keskikokoinen pankki, joka keskittyy muun muassa kulutusluottoihin sekä pk-yritysten rahoittamiseen. Taustalta löytyy Vietnamin rikkain nainen, lentoyhtiö VietJetin perustaja...

MBB

MBB on taseeltaan Vietnamin viidenneksi suurin pankki ja sen digitaaliset palvelut kattavat henkilö- ja yrityslainat, vakuutukset ja osakevälityksen....

POW – PV Power

POW on Vietnamin suurin energiayhtiö. Tuottaa noin kymmenen prosenttia Vietnamin sähköntarpeesta. Ryhdyimme ostamaan yhtiötä hyvällä hinnalla keväällä 2020....

VRE – Vincom Retail

VRE on Vietnamin suurin kauppakeskusomistaja. Yhtiöllä huikeat kasvumahdollisuudet, sillä vähittäiskaupan ja palvelualan nykyaikaistaminen on vielä edessä. Seuraavien 5-10...

ACV – Airports of Vietnam

Hallinnoi Vietnamissa kahdeksaa kansainvälistä ja kolmeatoista kotimaan liikenteen lentokenttää. Taseessa omaisuudessa valtava arvostusero, koska yhtiön tekemät investoinnit yhä...

NLG

NLG – Nam Long

Saigonilainen asuntorakentaja, jolla on Vietnamin vahvin brändi kohtuuhintaisten asuntojen rakentajana. Yhtiöllä on käynnissä useita projekteja, joissa osassa mukana...

VCI – Viet Capital Securities

Ammattimaisesti johdettu, toimivan johdon omistama osakevälittäjä. Investointipankkiiritoiminnoissa johtava asema. Välitystoiminnan ohessa saa merkittäviä tuottoja konsultoinnista ja yritysten pääomamarkkinaoperaatioista....

SCS – Saigon Cargo Service Corporation

Saigon Cargo Service Corporation on Vietnamin johtavia lentorahtiyhtiöitä. Yhtiö on pystynyt jopa pandemian aikana tekemään kohtuullisen hyvää tulosta....

CEO Group

CEO Group on kokenut asuinrakentaja ja rohkealiikkeinen alan toimija. Suurimmat kohteet Phu Quocissa ja Van Donissa, jotka ovat...

KDH

KDH – Khang Dien

Asuntorakentaja ja developeri, jonka isoimmat projektit ja maaomistukset ovat hyvillä paikoilla Saigonissa, ja jonka asuntokysyntä on hyvässä kasvussa...

PAN

PAN – PAN Group

PAN on elintarvikealan monitaituri, ja yhtiötä on kehitetty voimakkaasti viime vuosina. Yhtiö on mukana niin kalankasvatuksessa, pakatuissa välipaloissa...

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista. Lisätietoja uutiskirjeestä.