PYN Elite

Mistä on kyse?

PYN Elite on aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka on sijoittanut menestyksekkäästi Aasian osakemarkkinoille yli 20 vuoden ajan. Tällä hetkellä rahaston varat on sijoitettuna Vietnamin osakemarkkinoille noin 80 pieneen ja keskisuureen pörssinoteerattuun yritykseen.

Tavoitteenamme on löytää merkittäviä arvonnousuja suurilla yhtiö- ja markkinakohtaisilla painotuksilla. Rahasto tähtää pitkäaikaiseen arvosijoittamiseen ja sillä on tavoitteena selkeästi korkeampi tuotto kuin maailmalle portfolionsa hajauttaneilla osakerahastoilla.

PYN Elite on erikoissijoitusrahasto, joka sopii vaativille, finanssimarkkinoiden toimintaa tunteville sijoittajille. Rahastoon sijoittavan tulee hakea sijoitukselleen riskipitoista korkeaa tuottoa vähintään viiden vuoden tähtäyksellä.


Sijoitusstrategia

Rahasto

PYN Elitelle tunnusomaista

• Pitkäaikainen arvosijoittaminen
• Aktiivinen salkunhoito
• Ei lyhyeksi myyntiä
• Globaali, mutta tällä hetkellä osakesijoituksista 100 % Vietnamissa

Markkinat

Sijoitamme

• Historialliseen arvostukseen verrattuna alisuoriutuneisiin tai aliarvostettuihin markkinoihin
• Nouseviin makrotaloudellisiin ja demografisiin trendeihin
• Toimialoihin ja yrityksiin, jotka saavat vähäistä huomiota ja ovat nousevan syklin alussa
• Aliarvostettuihin, markkina-arvoltaan pieniin ja keskikokoisiin, nopeassa kasvussa oleviin yrityksiin

Analyysi

Avainasemassa

• Salkunhoitajan ja analyytikkotiimin yritysvierailut kohdeyhtiöissä
• Osakkeiden ostotasojen tunnistaminen ja tavoitehintojen määrittely
• Perusteellinen analyysityö ja mallinnus

Vietnam on yksi Aasian nopeimmin kasvavia talouksia

Vietnamin talous kasvoi yli 7 prosenttia 2018 ja kasvun on ennustettu jatkuvan voimakkaana myös tulevina vuosina. Maassa on yli 95 miljoonaa asukasta, joiden keski-ikä on 31 vuotta. Maan talouden vetureina toimii kilpailukykyinen vientiteollisuus ja vaurastuva keskiluokka. Vietnam onkin noussut vauhdilla Aasian köyhimmistä maista kohti keskituloisia maita. Esimerkiksi Suomi on lopettanut kehitysyhteistyön Vietnamissa 2018 ja maiden suhteet keskittyvät jatkossa kaupalliseen yhteistyöhön.

Vietnamissa on pörssit sekä Ho Chi Minh Cityssa että Hanoissa ja listoilla on yhteensä yli 700 yritystä. Vietnamin osakemarkkina kuuluu tällä hetkellä reunamarkkinoihin (”Frontier Market”), mutta pörssin luokituksen nosto kehittyväksi markkinaksi (”Emerging Market”) odotetaan tapahtuvan lähivuosina. Vietnamin virallisesti kommunistinen yksipuoluehallinto on sitoutunut markkinatalousuudistusten ja arvopaperimarkkinan vapauttamisen edistämiseen.

Lataa PYN Elite presentaatio

Rahaston presentaatiosta löydät tarkempaa tietoa PYN Eliten toimintaperiaatteista, ajankohtaista tietoa markkinasta ja rahaston salkusta. Päivitämme presentaation kuukausittain, joten sisältö kannattaa tarkistaa säännöllisesti.

Lataa Presentaatio (pdf)

Rahaston perustiedot

Rahaston aloituspäivä1.2.1999
SalkunhoitajaPetri Deryng, PYN Fund Management Oy, toiminut tehtävässä rahaston aloituksesta lähtien
ISINFI0008803812
BloombergELITE FH
Minimimerkintä10 000 eur
Minimilisämerkintä2 000 eur
RahastomerkinnätAina kuukauden viimeinen pankkipäivä
LunastuksetAina kuukauden viimeinen pankkipäivä, ilmoitukset edellisen kuukauden lopussa

Palkkiot

Merkintäpalkkio0,0 %*
Lunastuspalkkio0,0 %
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio1,0 %
Tuottopalkkio12,0 % rahastokohtaisen HWM:n ylittävästä tuotosta

*Merkintäpalkkio kolmen miljoonan (3 000 000) euron ja sitä suuremmissa merkinnöissä on 5 %, joka maksetaan rahastolle.
Julkaistu rahasto-osuuden arvo ja kaikki ilmoitetut tuottoluvut sisältävät aina sekä hallinnointi- että tuottopalkkion.
Tuottopalkkion laskemiseen sovelletaan HWM-periaatetta, joka on tarkemmin esitelty rahastoesitteessä. Voimassaoleva HWM on 325,362 eur (31.1.2018).
Osuustodistukset sekä ylimääräiset saldoraportit ovat maksuttomia.

Salkunhoitaja

Petri Deryng on toiminut PYN Eliten salkunhoitajana rahaston perustamisesta lähtien vuodesta 1999. Petri on useasti noteerattu Suomen ja Euroopan menestyneimpien salkunhoitajien joukkoon mm. Citywiren, Morningstarin ja Arvopaperi-lehden toimesta. Hänellä on 30 vuoden kokemus näkemyksellisestä ja menestyksekkäästä osakesijoittamisesta. Lue lisää täältä.

Rahastoon liittyvistä riskeistä

Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta tuotosta. Sijoitusten arvo ja niistä saattava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. PYN Elite on korkeariskinen osakerahasto, johon liittyviin riskeihin sijoittajan tulee tutustua ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Näitä riskejä ovat mm.:

Markkinariski

Osakemarkkinoille sijoittamiseen liittyy riski sijoituksen markkina-arvon heilahtelusta, ja sijoituksen markkina-arvo voi vaihdella voimakkaasti. Rahasto
sijoittaa varansa pääosin pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin kehittyvillä ja reunamarkkinoilla, jolloin markkinariski on erityisen suuri.

Maariski ja erityisten tapahtumien riski

Rahasto keskittää sijoituksensa yksittäiseen tai enimmilläänkin muutamaan maahan kehittyvillä ja reunamarkkinoilla sekä tekee huomattavia yhtiökohtaisia allokaatiokohdistuksia pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin ja toimialoihin. PYN Eliten sijoituspäätöksissä korostuvat kohteen osakekurssin tai markkinan merkittävä nousuvara ja siihen liittyvä odotusriski. Tämän vuoksi rahaston arvo voi heilahdella lyhyellä aikavälillä voimakkaastikin. Yksittäisen toimialan, maan tai maantieteellisen alueen sijoitusten arvonkehitys voi poiketa huomattavasti arvopaperimarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. PYN Eliten kohdemarkkinoihin liittyy ennalta-arvaamattomien tapahtumien sekä poliittisten tapahtumien riski. Lisäksi kohdemarkkinoihin liittyy riski mm. yleisestä taloudellisesta kehityksestä, paikallisen lainsäädännön kehityksestä, valuuttojen vaihdettavuudesta sekä verotuksen kehityksestä. Myös yksittäisiin sijoituksiin liittyy erityisen tapahtuman riski, jolla voi olla vaikutus kyseisen sijoituksen arvoon ja likviditeettiin. Sijoitettaessa kehittyville ja reunamarkkinoille ylläkuvatuilla riskeillä voi olla huomattava vaikutus sijoitusten tuottoon.

Näkemysriski

Aktiivinen salkunhoito voi vaikuttaa huomattavasti PYN Eliten arvoon ja sen heiluntaan. Rahasto pyrkii keskittämään sijoituksensa pieneen määrään markkinoita ja tekemään merkittäviä allokaatiokohdistuksia yksittäisiin arvopapereihin ja yhtiöihin, jolloin osakevalintojen onnistuessa tai epäonnistuessa voi vaikutus rahaston arvoon olla huomattava.

Valuuttariski

PYN Elite sijoittaa varojaan euroalueen ulkopuolelle, joten sijoituksiin sisältyy valuuttakurssiriski. Rahasto voi käyttää valuuttatermiinisopimuksia sekä suojaukseen että osana sijoitustoimintaa.

Likviditettiriski

PYN Eliten varoista vain pieni osa on käteistä. Sen vuoksi on olemassa riski siitä, että sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei onnistu suunnitellussa ajassa ja kohtuulliseen hintaan. Kehittyvillä ja reunamarkkinoilla likviditeetillä voi olla huomattava vaikutus sijoitusten tuottoon. PYN Elite voi sijoittaa myös arvopapereihin, jotka eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena, tai joihin liittyy luovuttamista koskevia rajoituksia. Nämä sijoitukset kasvattavat rahaston likviditeettiriskiä.

Vastapuoliriski

PYN Elitellä on riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeellelaskija ei selviydy tai halua selviytyä sovituista velvoitteistaan, kuten arvopapereiden toimituksesta tai niiden maksamisesta.

Johdannaisriski

Johdannaisten käyttäminen suojaustarkoitukseen tai riskien hallintaan voi vähentää riskiä ja tuotto-odotusta. Kuitenkin johdannaisten käyttö, myös suojaustarkoituksessa, voi lisätä esimerkiksi vastapuoli ja operatiivisia riskejä. Rahasto voi käyttää johdannaisia myös osana sijoitustoimintaansa.

Riskejä kuvataan tarkemmin PYN Eliten rahastoesitteessä.

MWG – Mobile World Group

Vietnamin johtava vähittäiskauppias, joka operoi kolmen kauppaketjun kautta keskittyen mobiililaitteisiin, kodinkoneisiin ja -elektroniikkaan, sekä päivittäistavara-kauppaan. Yhtiössä voimakkaasti kasvavat...

TPB – TP Bank

Pienehkö vietnamilainen pankki, edelläkävijä digitaalisissa palveluissa ja autorahoituksessa keskeinen markkinaosuus. Merkittävinä osakkeenomistajina myös Softbank ja FPT (Vietnamin johtava...

HDB logo

HDB – HD Bank

Vietnamilainen keskikokoinen pankki, joka keskittyy mm. kulutusluottoihin sekä pienten ja keskikokoisten yritysten rahoittamiseen. Yrityksen taustalta löytyy Vietnamin rikkain...

VEA

VEA – Vietnam Engine and Agricultural Machinery

VEAM on valtion enemmistöomisteinen listattu holding-yhtiö, jonka merkittävin bisnes tulee autojen ja mopedien valmistuksesta Fordin, Toyotan ja Hondan...

CII logo

CII – HCMC Infrastructure

Infrastructuurirakentaja, joka on keskittynyt erityisesti Saigonin alueelle. Yhtiöllä on ollut vahva asema mm. tullitiehankkeissa ja se omistaa myös...

KDH

KDH – Khang Dien

Asuntorakentaja ja developeri, jonka isoimmat projektit ja maaomistukset ovat hyvillä paikoilla Saigonissa, ja jonka asuntokysyntä on hyvässä kasvussa...

CEO Group

CEO Group on kokenut asuinrakentaja ja rohkealiikkeinen alan toimija. Suurimmat kohteet Phu Quocissa ja Van Donissa, jotka ovat...

PAN

PAN – PAN Group

PAN on elintarvikealan monitaituri, ja yhtiötä on kehitetty voimakkaasti viime vuosina. Yhtiö on mukana niin kalankasvatuksessa, pakatuissa välipaloissa...

NLG

NLG – Nam Long

Nam Long on saigonilainen asuntorakentaja, jolla on Vietnamin vahvin brändi kohtuuhintaisten asuntojen rakentajana. Yhtiöllä on käynnissä useita projekteja,...

VND

VND – VNDirect

Vietnamin johtava online-osakevälittäjä, joka tulee laajan asiakaspohjan ja teknologiaosaamisen avulla hyötymään markkinauudistuksista.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.

Lisätietoja uutiskirjeestä