Salkku

Alla esittelemme PYN Eliten merkittävimpiä salkkuyhtiöitä. Lukuja päivitetään kuukausittain. Yhteensä salkussa on noin kahdenkymmenen vietnamilaisen yhtiön osakkeita. PYN Eliten kymmenestä suurimmasta omistuksesta löytyy lisätietoa PYN Elite -presentaatiosta. Salkun yhtiöiden osuudet per 10.6.2022.

Vinhomes

Osuus salkussa 18,1 %

Vinhomes on Vietnamin suurin asuntojen rakennuttaja. Yhtiöllä on kilpailijoihinsa verrattuna poikkeuksellisen paljon asutusalueilla sijaitsevaa tonttimaata taseessaan, yhteensä 164 milj. neliömetriä asutusalueille. Vinhomesin tärkeimmät kohdekaupungit ovat Hanoi ja HCMC, joista saadaan seuraavien kymmenen vuoden kasvu. Teollisuuspuistot ovat yhtiön uusi aluevaltaus suorien teollisuusinvestointien virratessa maahan. Rakennuslupaprosessit helpottuvat lähivuosina ja kiihdyttävät kasvua.

Liikevaihdon kasvu

49,9 %

Markkina-arvo, milj. €

12 199

Tuloskasvu

88,1 %

Markkina-arvo tavoite, milj. €

34 000

Liikevaihto 2021, milj €

3 280

Tavoitearvostus P/E

P/E 14

Tulos 2021, milj. €

1 498

Tuottopotentiaali

179 %

CTG – Vietinbank

Osuus salkussa 15,4 %

Konttoreiden lukumäärällä mitattuna maan suurin ja taseeltaan toiseksi suurin listattu pankki. Isoimmat omistajat ovat Vietnamin keskuspankki ja Japanin suurin pankki MUFG Bank. Osaketta ollaan uudelleenreittaamassa, mikä entisestään kohentaa sen arvostusta. Henkivakuutusten välityssopimus parantaa osaltaan yhtiön kannattavuutta 2022.

Liikevaihdon kasvu

15,1 %

Markkina-arvo, milj. €

5 342

Tuloskasvu

15,6 %

Markkina-arvo tavoite, milj. €

13 000

Liikevaihto 2021, milj. €

2 051

Tavoitearvostus

P/B 2,2

Tulos 2021, milj. €

544

Tuottopotentiaali

143 %

VRE – Vincom Retail

Osuus salkussa 10,0 %

VRE on Vietnamin suurin kauppakeskusomistaja. Yhtiöllä huikeat kasvumahdollisuudet, sillä vähittäiskaupan ja palvelualan nykyaikaistaminen on vielä edessä. Seuraavien 5-10 vuoden aikana yhä isompi osa niiden liikevaihdosta syntyy uudistuneissa kauppakeskuksissa. Vietnamin valtiovarainministeriö on aikeissa ottaa kv. IFRS-standardit käyttöön Vietnamissa 2022, mikä merkitsee VRE:n arvostuskertoimien laskua. Tässä VRE:n luvut ovat Vietnamin VAS-kirjanpitostandardien mukaisesti.

Liikevaihdon kasvu

-1,6 %

Markkina-arvo, milj. €

2 843

Tuloskasvu

-11,6 %

Markkina-arvo tavoite, milj. €

5 500

Liikevaihto 2021, milj. €

227

Tavoitearvostus

P/E 16**

Tulos 2021, milj. €

51

Tuottopotentiaali

93 %

VEA

VEA – Vietnam Engine and Agricultural Machinery

Osuus salkussa 9,5 %

Listattu holding-yhtiö, josta valtio omistaa enemmistön. Bisnes koostuu autojen ja mopedien valmistuksesta Fordin, Toyotan ja Hondan yhteisyritysten kanssa. Yhtiö on vakavarainen ja maksaa erinomaista osinkoa, osinkotuotto nyt 10 prosenttia. Kasvun ylläpitäminen suurin haaste. Autotiheys asukasmäärään nähden on yhä Vietnamissa alhainen, mopedien myynnissä kasvumahdollisuudet ovat selvästi vähäisemmät.

Liikevaihdon kasvu*

2,7 %

Markkina-arvo, milj. €

2 507

Tuloskasvu*

5,0 %

Markkina-arvo tavoite, milj. €

3 800

Liikevaihto 2021, milj. €*

5 764

Tavoitearvostus P/E

12

Tulos 2021, milj. €

222

Tuottopotentiaali

52 %

TPB – TP Bank

Osuus salkussa 8,6 %

Pienehkö pankki, edelläkävijä digitaalisissa palveluissa. Autorahoituksessa keskeinen markkinaosuus. Erityisesti nuorten asiakkaiden suosiossa. Merkittävinä osakkeenomistajina myös japanilainen Softbank ja Vietnamin johtava it-yhtiö FPT. Pystyy kasvattamaan korko- ja palkkiotuottojaan nopeasti. Haasteellisinta arvaamattomien tapahtumien riski.

 

Liikevaihdon kasvu

42,4 %

Markkina-arvo, milj. €

1 927

Tuloskasvu

53,6 %

Markkina-arvo tavoite, milj. €

4 400

Liikevaihto 2021, milj. €

522

Tavoitearvostus

P/B 2,2

Tulos 2021, milj. €

186

Tuottopotentiaali

128 %

ACV – Airports of Vietnam

Osuus salkussa 8,0 %

Hallinnoi Vietnamissa kahdeksaa kansainvälistä ja kolmeatoista kotimaan liikenteen lentokenttää. Taseessa omaisuudessa valtava arvostusero, koska yhtiön tekemät investoinnit yhä hankintahinnoissa. Menimme mukaan blokkiostoin koronaviruspandemian aiheuttaman kurssiromahduksen jälkeen. Koronakriisin rasitukset helpottuvat 2022, kun kansainvälinen lentoliikenne jälleen avautuu. Vuonna 2023 ACV aikoo listautua HOSE:n pörssin päälistalle.

Liikevaihdon kasvu

-20,2 %

Markkina-arvo, milj. €

7 510

Tuloskasvu

-37,7 %

Markkina-arvo tavoite, milj. €

14 000

Liikevaihto 2021, milj. €

183

Tavoitearvostus

P/RNAV 1,5

Tulos 2021, milj. €

19

Tuottopotentiaali

86 %

MBB

Osuus salkussa 7,8 %

MBB on taseeltaan Vietnamin viidenneksi suurin pankki ja sen digitaaliset palvelut kattavat henkilö- ja yrityslainat, vakuutukset ja osakevälityksen. MBB käynnisti luovia markkinointikampanjoita, joiden avulla se kasvattaa tänä vuonna osuuttaan vähittäispankkitoiminnassa nopeasti. Lisäksi pankki on menestynyt vakuutuspuolella ja sen kuluttajarahoitus on elpynyt. Kaikkien näiden tekijöiden ansiosta uskomme pankin menestyvän tänä vuonna keskimääräistä paremmin. Pankki on tyyliltään konservatiivinen ja sen suurin haaste onkin pyrkiä hyvään antolainauksen kasvuun.

 

Liikevaihdon kasvu

30,2 %

Markkina-arvo, milj. €

4 262

Tuloskasvu

34,2 %

Markkina-arvo tavoite, milj. €

8 500

Liikevaihto 2021, milj. €

1 425

Tavoitearvostus P/B

2,0

Tulos 2021 milj. €

490

Tuottopotentiaali

99 %

HDB logo

HDB – HD Bank

Osuus salkussa 5,0 %

Keskikokoinen pankki, joka keskittyy muun muassa kulutusluottoihin sekä pk-yritysten rahoittamiseen. Taustalta löytyy Vietnamin rikkain nainen, lentoyhtiö VietJetin perustaja Madam Thao. Laadukas pankki ja vaatimaton arvostus. Nopean kasvun ylläpitäminen ja kuluttajaluottoyhtiön asiakasriskit suurimmat haasteet.

 

Liikevaihdon kasvu

25,3 %

Markkina-arvo, milj. €

2 138

Tuloskasvu

52,3 %

Markkina-arvo tavoite, milj. €

4 500

Liikevaihto 2021, milj. €

647

Tavoitearvostus

P/B 2,0

Tulos 2021, milj. €

234

Tuottopotentiaali

111 %

VN Diamond ETF

Osuus salkussa 3,3 %

Diamond-rahaston salkku on perustettu noudattamaan VN Diamond -korin mukaista indeksiä, mihin kuuluu 18 yhtiötä. Kohdeosakkeiden ulkomaalaiskiintiöt ovat täynnä, ja ulkomaalaiset eivät voi ostaa paikallisia osakkeita pörssistä. Diamond ETF -rahasto saa omistaa paikallisia osakkeita, ja rahastoa saavat omistaa ulkomaalaiset.

 

P/E-luku ennusteet

Tavoitearvostus

P/E 20

2022 P/E

13,5

2023 P/E

11,1

2024 P/E

9,1

SCS – Saigon Cargo Service Corporation

Osuus salkussa 2,9 %

Saigon Cargo Service Corporation on Vietnamin johtavia lentorahtiyhtiöitä. Yhtiö on pystynyt jopa pandemian aikana tekemään kohtuullisen hyvää tulosta. Ostimme osaketta covid-19:n ensimmäisessä aallossa kurssien laskettua. Laajentumista ajatellen haasteellista löytää sopivia ostokohteita.

 

Liikevaihdon kasvu

11,1 %

Markkina-arvo, milj. €

357

Tuloskasvu, milj. €

18,1 %

Markkina-arvo tavoite, milj. €

535

Liikevaihto 2021, milj. €

32

Tavoitearvostus

P/E 18

Tulos 2021, milj. €

22

Tuottopotentiaali

50 %

Kaikki liikevaihdon ja tuloskasvun luvut CAGR % 2016-2021
*VEAM:n kasvulukemissa ja liikevaihdossa on käytetty kolmen yhteisyrityksen yhteenlaskettua liikevaihtoa
**VRE:n P/E-luku IFRS-standardien mukaisesti