Dokumentit

PYN Elite Säännöt

Rahaston säännöistä löydät tarkemmat tiedot mm. sijoitustoimintaa koskevista rajoituksista sekä rahaston hallinnointia koskevista periaatteista. Sääntömuutokset hyväksyy PYN Fund Management Oy:n hallitus ja niistä tiedotetaan aina osuudenomistajille.

Lataa pdf

PYN Elite Rahastoesite

Rahastoesitteestä löydät tarkat tiedot mm. rahaston merkintä- ja lunastuskäytännöistä, rahastolta veloitettavista palkkioista, rahaston riskeistä sekä muuta tärkeää tietoa rahastosta. Esite päivitetään vuosittain.

Lataa pdf

Yksityishenkilön merkintälomake

Yksityisasiakkaan tulee ensimmäisen merkintänsä yhteydessä toimittaa kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksestaan.

Lataa pdf

PYN Elite Avaintietoesite

Vakiomuotoinen ei-ammattimaisille sijoittajille suunnattu avaintietoesite.

Lataa pdf

Merkintälomake Yhteisöt

Yritys- ja yhteisöasiakkaan tulee ensimmäisen merkintänsä yhteydessä toimittaa kopiot mahdollisista valtakirjoista yhteisön puolesta toimivilta sekä kopiot allekirjoittajien ja valtuutettujen henkilöllisyystodistuksista. Allekirjoitetun merkintälomakkeen voi toimittaa PYN Fund Management Oy:lle sähköpostitse .

Lataa pdf

Lunastusilmoitus

Lomake rahasto-osuuksien lunastamisesta ilmoittamista varten. Lomake tulee toimittaa PYN Fund Management Oy:lle allekirjoitettuna.

Lataa pdf

Puolivuotiskatsaus

Viimeisin rahaston puolivuotiskatsaus (2020 H1).

Lataa pdf