Dokumentit

PYN Elite -säännöt

Rahaston säännöistä löydät tarkemmat tiedot mm. sijoitustoimintaa koskevista rajoituksista sekä rahaston hallinnointia koskevista periaatteista. Sääntömuutokset hyväksyy PYN Fund Management Oy:n hallitus ja niistä tiedotetaan aina osuudenomistajille.

Lataa (pdf)

PYN Elite -rahastoesite

Rahastoesitteestä löydät tarkat tiedot mm. rahaston merkintä- ja lunastuskäytännöistä, rahastolta veloitettavista palkkioista, rahaston riskeistä sekä muuta tärkeää tietoa rahastosta. Esite päivitetään vuosittain.

Lataa (pdf)

PYN Elite -avaintietoasiakirja

Vakiomuotoinen ei-ammattimaisille sijoittajille suunnattu avaintietoasiakirja.

Lataa (pdf)

Yksityishenkilön merkintälomake

Yksityisasiakkaan tulee ensimmäisen merkintänsä yhteydessä toimittaa kopio voimassa olevasta henkilöllisyystodistuksestaan.

Lataa (pdf)

Yhteisön merkintälomake

Yhteisöasiakkaan tulee ensimmäisen merkintänsä yhteydessä toimittaa kopiot mahdollisista valtakirjoista yhteisön puolesta toimivilta sekä kopiot allekirjoittajien ja valtuutettujen henkilöllisyystodistuksista. Allekirjoitetun merkintälomakkeen voi toimittaa PYN Fund Management Oy:lle sähköpostitse .

Lataa (pdf)

Lunastusilmoitus

Lomake rahasto-osuuksien lunastamisesta ilmoittamista varten. Lomake tulee toimittaa PYN Fund Management Oy:lle allekirjoitettuna.

Lataa (pdf)

Yksityishenkilön asiakastietolomake

Lomake asiakastietojen päivitystä varten.

Lataa (pdf)

Yhteisön asiakastietolomake

Lomake asiakastietojen päivittämistä varten.

 

Lataa (pdf)

Yhteisön edunsaajatiedot

Yhteisön tosiasiallisen edunsaajan liitetiedosto.

Lataa (pdf)

Puolivuotiskatsaus

Viimeisin rahaston puolivuotiskatsaus (2022 H1).

Lataa (pdf)

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.