Dokumentit

PYN Elite -säännöt

Rahaston säännöistä löydät tarkemmat tiedot mm. sijoitustoimintaa koskevista rajoituksista sekä rahaston hallinnointia koskevista periaatteista. Sääntömuutokset hyväksyy PYN Fund Management Oy:n hallitus ja niistä tiedotetaan aina osuudenomistajille.

PYN Elite -rahastoesite

Rahastoesitteestä löydät tarkat tiedot mm. rahaston merkintä- ja lunastuskäytännöistä, rahastolta veloitettavista palkkioista, rahaston riskeistä sekä muuta tärkeää tietoa rahastosta. Esite päivitetään vuosittain.

PYN Elite -avaintietoasiakirja

Vakiomuotoinen ei-ammattimaisille sijoittajille suunnattu avaintietoasiakirja.

Yksityishenkilön merkintälomake

Täytetyn merkintälomakkeen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen info@pyn.fi, jonka jälkeen lähetämme lomakkeen sähköisesti allekirjoitettavaksenne.

Yhteisön merkintälomake

Täytetyn merkintälomakkeen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen info@pyn.fi, jonka jälkeen lähetämme lomakkeen sähköisesti allekirjoitettavaksenne.

Lunastusilmoitus

Lomake rahasto-osuuksien lunastamisesta ilmoittamista varten. Täytetyn lunastuslomakkeen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen info@pyn.fi, jonka jälkeen lähetämme lomakkeen sähköisesti allekirjoitettavaksenne.

Yksityishenkilön asiakastietolomake

Lomake asiakastietojen päivitystä varten.

Yhteisön asiakastietolomake

Lomake asiakastietojen päivittämistä varten.

Yhteisön edunsaajatiedot

Yhteisön tosiasiallisen edunsaajan liitetiedosto.

Puolivuotiskatsaus

Viimeisin rahaston puolivuotiskatsaus (2023 H1).

Pieni kirja sijoittamisesta

PYN Eliten Kaakkois-Aasian taipaleen merkeissä julkaisimme salkunhoitaja Petri Deryngin vuosien varrella kirjoittamista sijoittajakirjeistä koostetun kirjasen. Lue rahaston vaiherikkaista alkuvuosista Thaimaassa viimeisimpiin käänteisiin Vietnamin markkinoilla.