Rahastokatsaukset

Joulukuu 2013

PYN Eliten vuosi päättyi vahvaan, erityisesti yhden pääomistuksen siivittämään nousuun sijoittajien alkaessa kiinnostua siitä. Hang Seng –indeksi nousi vuoden aikana 2,87 % kokien suuria vaihteluita käyden alimmillaan 19 814 pisteessä ja ylimmillään 24 039 pisteessä. Kiinassa teollisuuden ostopäällikköindeksi jäi hieman…

Lue lisää Lataa (pdf)

Marraskuu 2013

Useiden pääomistusten erittäin vahvan kuukauden myötä PYN Eliten osuuden arvo saavutti ensimmäistä kertaa 200 euron rajan. Hang Seng –indeksi nousi marraskuussa 2,91 % rikkoen 23 000 pisteen rajan ja lähestyen nopeasti 24 000 tasoa. Kiinassa teollisuuden ostopäällikköindeksi kohosi odotuksia korkeammalle…

Lue lisää Lataa (pdf)

Lokakuu 2013

Kiinan Hang Seng –indeksi nousi kuukauden aikana 1,52 %, lähestyen jo 23 500 pisteen rajaa ennen loppukuussa lisääntynyttä heilahtelua. Kinan BKT kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä odotusten mukaisesti 7,8 % vuotta aiemmasta siitä huolimatta, että valtion menojen kasvu on ollut hitaampaa…

Lue lisää Lataa (pdf)

Tällä verkkosivustolla julkaistu materiaali on yleisluontoista. Mitään sivustolla julkaistua materiaalia, näkemystä tai muuta esitettyä tietoa ei ole pidettävä osto- tai myyntitarjouksena taikka sijoitusneuvona tai muuna kehotuksena ryhtyä toimenpiteisiin, ellei toisin ole erikseen ilmoitettu.