Tammikuu 2020

— 07.02.2020

Tammikuussa pörssiin iski Wuhanin koronaviruksen puhkeaminen, ja markkina laski äkillisesti 2,5 %, kun taas PYN Eliten osuuden arvo laski 0,9 % viime kuukaudesta. PYN Eliten arvo oli noussut vahvasti 4,3 % vuoden 2020 kolmen ensimmäisen viikon aikana. Kaikki kuitenkin pyyhkiytyi pois tammikuun viimeisinä kaupankäyntipäivinä. Huolimatta myyntiaallon lamaannuttaneesta pörssitunnelmasta, näemme kaksi positiivista tekijää, joilla on ratkaiseva merkitys VN-indeksin kehitykseen keskipitkällä aikavälillä:

Ensinnäkin yritysten tuotot pysyvät vakaina. 633 listayhtiön (98 % HOSE:n ja HNX:n pörssien markkina-arvosta) vuoden 2019 nettotuloksen kasvu oli 13,2 % vuotta aiemmasta. Pankkisektorilla oli erinomainen vuosi ja nettotulos verojen jälkeen kasvoi 17 %, ja vakuutussektorin vastaava lukema oli 13,7 % vuotta aiemmasta. Vähittäiskauppa kasvatti voittoaan 12,9 % viime vuodesta. Samaan aikaan brokeri-yhtiöiden tuotot laskivat 11 % vuotta aiemmasta osakemarkkinan verkkaisuudesta johtuen.

Keskeisten salkkuyhtiödemme viimeisen kvartaalin tulokset olivat erittäin hyvät. Koko vuoden 2019 aikana PYN Eliten keskeisten yhtiöiden tuloskasvu oli 24,2 % viime vuodesta, mikä on huomattavasti korkeampi kuin yhdeksän kuukauden tulos 16,5 % ja yleinen markkinan tulos 13,2 % vuotta aiemmasta.

Toiseksi sijoittajien luottamusta ohjailee seuraavien 12 kuukauden keskeiset poliittiset tapahtumat Vietnamin uuden johdon muodostamiseksi:

  • Kesäkuu 2020: 14. parlamentin 9. istunto – odotettavissa uudistuksia yrityslakiin (mikä kytköksissä odotuksiin ulkomaalaisomistusten muutoksista ja NVDR-systeemistä) sekä investointeja säätelevään lakiin.
  • Tammikuu 2021: Vietnamin kommunistisen puolueen 13. puoluekokous järjestetään valitsemaan puolueen keskuskomitea, joka puolestaan valitsee keskeiset johtoelimet.

Makrolukuja: ostopäällikköindeksi osoittaa aktiviteettien kasvaneen hitaammin, lukeman ollessa 50,6 (50,8 joulukuussa) teollisuustuotannon pysyessä aloillaan. Hidastuminen voi johtua vietnamilaisen uuden vuoden aiheuttamasta kausivaihteluista, kun lomat osuivat tammikuulle. Helmikuu voi tasata tämän vaihtelun, mutta samaan aikaan koronaepidemia tulee heikentämään jonkin verran ensimmäisen kvartaalin tuotantolukuja kokonaisuudessaan.

Inflaatio nousi korkeimmilleen seitsemään vuoteen ja oli +1,23 % edelliskuukaudesta (+6,43 % vuoden takaisesta) nousevan sianlihan hinnan ja vahvan kulutuskysynnän seurauksena. Hyviä uutisia toivat toteutuneet ulkomaiset suorat teollisuus-investoinnit; ne nousivat 2,8-kertaisesti 5,3 mrd. USD:iin tammikuuhun 2019 verrattuna, mm. Bac Lieun nesteytetyn maakaasun polttoaineprojektin ansiosta.

Näemme nykyisen virusepidemiasta aiheutuneen myyntiaallon markkinalla ostomahdollisuutena ja olemmekin ostaneet valikoidusti osakkeita pörssin laskupäivinä.

PYN Elite Rahastokatsaus_tammi 2020_FI.pdf

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.