Kesäkuu 2020

— 07.07.2020

VN indeksi laski 4,6 prosenttia kesäkuussa large-cap yhtiöiden toimesta, kuten esimerkiksi VIC (-8 %) ja VCB. PYN Eliten kuu-kausi oli tasainen, laskua 0,5 prosenttia kuun aikana. Toisella kvartaalilla pörssin likviditeetti pysyi pirteänä, keskimääräinen päivittäinen kaupankäynnin arvo oli 278 miljoonaa dollari (+51 % vuotta aiemmasta).

Kesäkuu on pääasiallinen kuukausi, jolloin suurin osa yrityksistä järjesti vuosittaisen yhtiökokouksen, jossa johto asetti virallisen tulostavoitteen kuluvalle vuodelle. Vietnamin 100 parhaan yrityksen keskimääräisiä tuottotavoitteita on laskettu varovaisesti alas, -13 % v/v. Eri toimialat kärsivät vaihtelevasti: Ilmailualalla odotetaan tulosten laskevan -90 % vuotta aiemmasta (lukuun ottamatta lentorahtiin erikoistunutta SCS:ää, -16 %), öljy ja kaasu -60 %, rakentaminen ja materiaalit -20% vuotta aiemmasta. Vähittäiskauppa, sähköntuotanto ja satamat odottavat melko lievää laskua, -15 % vuotta aiemmasta. Pankit ja rakennuttajat olettavat tulosten ennen veroja pysyvän keskimäärin viime vuoden tasolla.

Ennen COVID-19:sta, 12 pörssilistatun vietnamilaisen pankin tavoitteena oli kasvattaa tulosta ennen veroja keskimäärin 18 %. COVID:n jälkeen nämä pankit revisoivat tuloskasvuennusteensa ennen veroja keskimäärin nollaan. HDB uskoo edelleen tuloksensa kasvavan 13 % vuotta aiemmasta, TPB vastaava ennuste on 5 %. Talouden uudelleen avautumisen myötä useimpien vietnamilaisten pankkien johdon näkemykset ovat kääntyneet myönteisemmiksi.

Bloomberg raportoi, että Manulife on kisaamassa CTG:n kanssa tehtävästä vakuutusten välityssopimuksesta, jonka arvo on ”useita satoja miljoonia dollareita” – neuvottelut ovat edelleen käynnissä. Tällainen kumppanuus ei pelkästään tuo enemmän tuottoja ennakkomaksujen ja ylimääräisten banca-tulovirtojen kautta, mutta siinä siirtyy myös osaamista ja koulutusta paikalliselle pankkitoiminnolle. Merkittävä ennakkomaksu parantaisi myös pankin vakavaraisuutta, mikä kasvattaisi CTG:n lainanantoa.

Makro: Toisen kvartaalin bruttokansantuote nousi +0,36 %, palvelusektorin kärsiessä eniten (-1,8 %) vuoden takaisesta (hotellit ja ravintolat -30% vuotta aiemmasta). Teollisuus pärjäsi kohtuullisesti, kasvua vuoden takaisesta +1,4 %, (tuotanto +3,2 %). Sekä ostopäällikköindeksi että vähittäismyynti osoittavat kahdelta viime kuukaudelta elpymistä. Kesäkuun ostopäällikköindeksi on palannut kasvutasolle (51,1) ensimmäistä kertaa tammikuun jälkeen (maaliskuussa 32,7, huhtikuussa 42,7). Vähittäismyynnin kasvu parani kesäkuussa 5,6 %:a vuoden takaisesta (+1,1 % toukokuussa vuotta aiemmasta, huhtikuussa -20% vuotta aiemmasta). Teollisuustuotanto nousi 7 % vuotta aiemmasta. Vienti laski 2 %, kun taas tuonti nousi 5 %.

PYN Elite Rahastokatsaus_kesäkuu 2020_FI.pdf

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.