Salkunhoitaja Inderesin haastattelussa

PYN Eliten salkunhoitaja Petri Deryng on päässyt Inderesin Antti Järvenpään haastateltavaksi. Vietnamissa Hanoissa työmatkalla ollut Deryng vastaa tällä kertaa Inderesin PYN Elite -keskustelupalstalta tulleisiin kysymyksiin.

Aiheet:
00:00 Aloitus
00:20 Terveiset Hanoista
02:48 Geopolitiikan kuohut ja Vietnam
11:39 USA:n ja Vietnamin “strateginen kumppanuus”
14:29 Ulkomaiset investoinnit
15:15 PYN Eliten top3-omistukset ja kasvunäkymät
19:02 Pankkisektorin tilannekuva
25:28 Rahaston kehitys indeksiin nähden – “I know what I’m doing”
31:18 Riskit
35:48 Paikalliset yksityissijoittajat
37:22 Vietnamin osakemarkkinoiden modernisointi

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.