Maggie Yi Inderesin haastattelussa

Maggie Yi PYN Eliten salkunhoitotiimistä kertoo Inderesin Sara Antonaccin haastattelussa Vietnamin pörssin ja rahaston kuulumisista. Nyt esillä ovat muun muassa pörssin KRX-kaupankäyntijärjestelmä, rahaston pankkiosakkeet ja erityisesti Sacom-pankki.

Haastattelu on englanniksi.

Aiheet:

00:00 Aloitus
00:23 Vietnamin pörssi-indeksi
04:51 KRX-kaupankäyntijärjestelmä
07:23 Brokeriosakkeet ja DNSE
10:03 DNSE:n kilpailuedut
13:05 Markkinasyklien vaikutus brokeriosakkeisiin
14:50 Teknologia-alan koulutus Vietnamissa
20:12 FPT ja CMG, sekä AI-trendin vaikutus niihin
24:53 Pankkisektori ja ongelmaluotot
28:18 Sacom-pankki

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.