Vietnamin pörssi-indeksi nosteessa

Vietnamin pörssi-indeksi on noussut vuoden alusta noin 15 %, ja tunnelma markkinoilla on varovaisen myönteinen. Makrotalouden luvut ovat olleet sentimenttiä tukevia, ja tältä vuodelta on odotettavissa reipas pörssiyhtiöiden tuloskasvu. Viimeisen parin kuukauden aikana myös pankeista on saatu selkeitä talouskasvun odotuksia tukevia viestejä kiihtyvän lainanannon myötä.

Tämänkertaisen sijoittajakirjeen viesti keskittyy kuvaamaan PYN Eliten salkun kohdeyhtiöiden tilanteita ja odotuksiamme niiden suhteen. Samalla kerromme erityisesti salkun uusista ideoista.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.