Salkunhoitaja HS:ssa: Tavoite Vietnamissa voisi täyttyä viiden vuoden sisällä

”Petri Deryng on todennäköisesti pisimpään eli 25 vuotta samaa osakerahastoa hoitanut salkunhoitaja Suomessa. Siinä ajassa hänen hoitamansa rahasto on tarjonnut 4 450 prosentin kumulatiivisen tuoton. Historiallinen vuotuinen tuotto on 16,4 prosenttia.

Eli jos rahastoon laittoi 25 vuotta sitten 10 000 euroa, joka on vaadittava minimisijoitus, se on paisunut tähän päivään mennessä 400 000 euron potiksi”, kirjoittaa toimittaja Merja Saarinen Helsingin Sanomissa 5.3.2024.

HS on haastatellut PYN Eliten salkunhoitaja Petri Deryngiä rahaston täytettyä 25 vuotta helmikuussa. Kirjoituksessa käydään läpi rahaston synty 1999, sen alkutaival Thaimaassa ja lopulta siirtyminen Vietnamin markkinoille.

Pääset HS:n juttuun tästä linkistä. Teksti on HS:n maksumuurin takana.

Saarinen pohtii kirjoituksessaan Deryngin tapaa valita osakkeita rahaston salkkuun. Hän huomauttaa, että tavoitteena on löytää aliarvostettuja yhtiöitä eli niin sanottuja arvoyhtiöitä.

Olennaista on myös taito luopua. Joskus on parempi vaan myöntää tappionsa ja myydä huonot osakkeet pois. Saarinen kertoo, että PYN Eliten varat eivät tule olemaan ikuisesti Vietnamissa, vaan salkunhoitajalla on jo poistumistavoite.

”Kun Vietnamin pörssi yltää 2 500 indeksipisteeseen, on aika siirtää sijoitukset muualle. Nyt VN-indeksi liikkuu 1 200 pisteen tuntumassa. Deryng pitää realistisena, että tavoite voisi täyttyä kolmen tai ainakin viiden vuoden kuluessa”, Saarinen kirjoittaa.

Artikkelin päätteeksi Saarinen esittää salkunhoitajalle jo tutun kysymyksen: Mihin maahan rahat seuraavaksi sijoitetaan?

”Ei aavistustakaan. Maailmassa ehtii tapahtua vielä paljon asioita kolmessakin vuodessa. Ne ratkaisevat, mikä markkina meitä seuraavaksi kiinnostaa.”

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.