Vietnamin pörssille tulossa hyvä vuosi

Vuodelta 2024 on syytä odottaa hyviä tuottoja Vietnamista. VN-indeksin liikkeiden perusteella paikallissijoittajat ovat palaamassa ostolaidoille. PYN Eliten osuuden arvo on noussut 10 % vuoden alusta. Vietnamin rahamarkkina on normalisoitunut, pankkien likviditeetti on hyvä ja korot ovat laskeneet nopeasti takaisin.

Uskomme Vietnamin pörssiyritysten kirjaavan vuodelta 2024 yli 20 % tuloskasvun. Pankkisektori on pörssin suurin, ja uskomme, että tästä tulee pankeille hyvä tulosvuosi. Pörssiosakkeet, erityisesti pankkiosakkeet, jäivät parin onnettoman vuoden aikana aivan liian alhaisiin arvostuksiin. Näiden osakkeiden nousupotentiaali on merkittävä, kun talouden aktiviteetit jatkavat piristymistään suotuisan rahamarkkinasuhdanteen myötä.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.