PYN Eliten osuuksien lunastusaika lyhenee kahteen viikkoon

PYN Elite Erikoissijoitusrahaston lunastuskäytäntö muuttuu 1.1.2022 alkaen. Jatkossa lunastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti rahaston hoitajalle (PYN Fund Management Oy:lle) viimeistään kuukauden 15. päivä, tai mikäli tämä ei ole suomalainen pankkipäivä, tätä edeltävänä suomalaisena pankkipäivänä. Tällöin lunastus toteutetaan kyseisen kuukauden viimeisen suomalaisen pankkipäivän rahasto-osuuden arvoon. Lunastusten toteutuspäivä on jatkossakin kerran kuukaudessa.

Muutoksen seurauksena lunastuspyyntöjen toteutuksen odotusaika käytännössä lyhenee kuukaudesta noin kahteen viikkoon. Aikaisemmin lunastuspyyntö on tullut esittää lunastuspäivää edeltävän kuukauden loppuun mennessä.

PYN Fund Management Oy:n hallitus päätti PYN Elite Erikoissijoitusrahaston sääntöjen muuttamisesta 28.10.2021.

Vietnamin pörssin päivävaihto on kasvanut, mikä on mahdollistanut muutoksen tässä markkinatilanteessa. Katsomme, että on osuudenomistajien etu, että myös rahaston likviditeetti seuraa tätä kehitystä. Muutos ei olennaisesti kasvata rahaston likviditeettiriskiä.

Muista sääntöihin tehdyistä teknisistä muutoksista ja täsmennyksistä yhteenveto alla:

Täsmennetty valuuttatermiinien mitoitusta koskevaa sanamuotoa siten, että yksiselitteisemmin ylisuojaaminen ei ole sallittua, mutta suojaus voidaan kuitenkin mitoittaa kattamaan kaikki rahaston valuuttamääräiset sijoitukset.

Poistettu käteisvarojen säilytyksen osalta vaatimus ETA-alueen pankista, mikä mahdollistaa rahaston omistamien arvopapereiden säilyttämisen EU:n ulkopuolisessa, kansainvälisesti tunnustetussa ja luotettavassa pankissa.

Muutettu merkintätoimeksiannon määritelmä siten, että sen sitovuus syntyy merkintämaksun maksamisen yhteydessä. Lisäksi tarkennettu, että merkintämaksu tulee olla klo 18:00 mennessä rahaston tilillä (aikaisemmin ”viimeistään”). Tarkennettu, että merkintöjen väliaikainen keskeyttäminen tapahtuu rahaston hoitajan hallituksen päätöksellä.

Sovellettavan lain (Suomen laki) määritelmä laajennettu koskemaan sääntöjen lisäksi rahaston hoitajaa ja rahaston toimintaa.

Näiden lisäksi on muutamassa kohtaa tehty kielellisiä korjauksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta sääntöjen sisältöön. Uudet säännöt ovat saatavilla PYN Fund Management Oy:sta tai verkkosivuiltamme www.pyn.fi/pyn-elite/dokumentit/.

Uudet säännöt astuvat voimaan 1.1.2022. Sääntöjen mukaan osuudenomistajilla on mahdollisuus lunastaa rahasto-osuutensa ennen sääntöjen voimaantuloa 31.12.2021. Mikäli osuudenomistaja haluaa käyttää tätä lunastusmahdollisuutta, tulee lunastustoimeksianto jättää rahaston hoitajalle viimeistään 30.11.2021.

Sääntöjen muuttaminen ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta. Säännöt on toimitettu tiedoksi Finanssivalvonnalle. Lisätietoja antaa PYN Fund Management Oy puhelimitse 09-27070400 tai sähköpostitse info@pyn.fi.

PYN Fund Management Oy
Hallitus