PYN Elite Erikoissijoitusrahaston sääntöjen muuttaminen

— 17.02.2020

PYN Fund Management Oy:n hallitus on päättänyt muuttaa PYN Elite Erikoissijoitusrahaston sääntöjä 1.3.2019 voimaan tulleen rahastolainsäädännön myötä.

Sääntöihin tehdyt keskeiset muutokset ovat:

  • Vuosittaisista osuudenomistajien kokouksista luovutaan ja osuudenomistajien valitsemia PYN Fund Management Oy:n hallituksen jäseniä ja tilintarkastajia koskevat määräykset poistetaan rahaston säännöistä. Lainsäädäntö ei enää edellytä vuosittaisen osuudenomistajakokouksen järjestämistä eikä osuudenomistajien valitsemia tilintarkastajia tai hallituksen jäseniä. Tulemme kuitenkin jatkossakin järjestämään vuosittaisen osuudenomistajille suunnatun Salkunhoitajan katsaus tapahtuman, joten voit jo nyt merkitä kalenteriin 25.5.2020 päivämäärän. Lähetämme lisätietoja tästä myöhemmin.
  • Lisätään rahaston hoitajan oikeus rajoittaa lunastuksia rahaston likviditeetin hallitsemiseksi ja rahaston osuudenomistajien suojaamiseksi tarvittaessa porrastamalla lunastukset useampaan lunastuspäivään, mikäli yksittäisenä lunastuspäivänä toteutettavien lunastusten määrä ylittäisi 10 % rahaston nettoarvosta. Muutoksella selkiytetään rahaston salkun likviditeettivaatimuksia ja turvataan salkunhoidon toimintaedellytyksiä sijoitusten tehokkaan hoitamisen kannalta.
  • Lisätään rahaston hoitajalle mahdollisuus yksipuolisesti lunastaa rahasto-osuudet eritystilanteissa, esim. jos osuudenomistaja ei toimita tai päivitä rahaston hoitajan lakisääteisten velvoitteiden edellyttämiä tietoja, tai osuudenomistaja muuttaa maahan, jonne muuton takia rahaston hoitajalle aiheutuisi kohtuuttomia hallinnollisia lisävelvoitteita, tai osuudenomistaja päätyy jollekin relevantille pakotelistalle.
  • Virallinen tiedottaminen osuudenomistajille voidaan jatkossa hoitaa sähköpostitse ja verkkosivujen kautta kirjeiden ja lehti-ilmoitusten sijaan.

Edellä mainittujen muutosten lisäksi on tehty teknisiä ja kielellisiä muutoksia, jotka eivät olennaisesti vaikuta sääntöjen sisältöön. Säännöt ovat saatavilla PYN Fund Management Oy:lta tai verkkosivuiltamme www.pyn.fi/pyn-elite/dokumentit/.

Muutetut säännöt astuvat voimaan 1.4.2020. Sääntöjen mukaisesti osuudenomistajilla on mahdollisuus lunastaa rahasto-osuuksiaan ennen sääntöjen voimaan astumista 31.3.2020. Mikäli osuudenomistaja haluaa käyttää tätä lunastusmahdollisuutta, tulee lunastustoimeksianto jättää rahaston hoitajalle viimeistään 28.2.2020.

Sääntöjen muuttaminen ei edellytä toimenpiteitä osuudenomistajilta.

Lisätietoja antaa PYN Fund Management Oy puhelimitse 09-27070400 tai sähköpostitse .

PYN Fund Management Oy
Hallitus

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.