Petri Deryngillä sijoittajakirjeitä vuodesta 1998 – ”Itsepäinen sijoitustyyli on tuonut tuotot”

— 26.11.2020

Salkunhoitaja Petri Deryng kirjoitti ensimmäisen sijoittajakirjeensä helmikuussa 1998. Deryng oli kiinnostunut Aasian talouskriisin vaikutuksista yhtiöiden arvostuksiin Thaimaan pörssissä. Hän haistoi, että kriisin jäljiltä tarjolla olisi hyviä ostokohteita – aivan kuten 1990-luvun laman jälkeen Suomessa.
Kirjeessään sijoittajatutuille Deryng arvioi, että Thaimaan osakeindeksi nousee kolmessa vuodessa 540:stä pisteestä 1300:aan. Omassa salkussaan olleiden käänneyhtiöiden arvon hän uskoi nelinkertaistuvan.
Deryng kertoi itse valinneensa Thaimaan pörssistä yhteensä 18 yhtiötä, joista yksi oli ”varma nakki”, RCL-niminen rahtiliikennevarustamo. Mukana oli myös ”erinomainen kasvuyhtiö” TEM, Deryng kirjoitti.
Nyt Deryng muistelee, että kirje oli tuolloin luonnollinen valinta. ”Se oli paras tapa viestiä havainnoistani. Oli paljon lukuja ja perusteluja, tarve kertoa makrotalouden aikasarjoista ja pörssin arvostuskertoimista.”

Keväällä 1998 Deryng vasta suunnitteli oman rahastoyhtiön perustamista. Toimilupa heltisi loppuvuodesta, ja tammikuussa 1999 PYN Elite Erikoissijoitusrahasto aloitti toimintansa.
Rahaston salkussa oli heti alusta asti runsaasti Deryngin kehuman RCL:n osakkeita. Ihan kaikkia ensimmäisessä kirjeessä listattuja yhtiöitä ei kuitenkaan ostettu – ja TEM oli onneksi ehtinyt kriisin kestäessä mennä konkurssiin.
RCL oli juuri sitä, mitä Deryng arvioi eli ”varma nakki”. Yhtiön osakkeen arvo kuusinkertaistui muutamassa vuodessa ja siivitti rahaston hyvään vauhtiin.
Nyt yli 21 vuotta myöhemmin PYN Eliten keskimääräinen vuosituotto on 17 prosenttia. Aloittaessaan rahaston koko oli noin 380 000 euroa, marraskuun alussa se oli lähes 460 miljoonaa euroa. Rahaston kaikki varat ovat nyt vietnamilaisissa osakkeissa.
Deryng on alusta asti tehnyt säännönmukaisesti neljä sijoittajakirjettä vuodessa. Hänen kirjeitään tilaa luettavaksi noin 5 000 ihmistä, ja ne ovat tarjolla sekä suomeksi että englanniksi.
Erikoissijoitusrahastossa on mahdollisuus merkitä ja lunastaa osuuksia kerran kuukaudessa. Kuukausiraportit ovat rahaston analyytikoiden käsialaa Deryngin keskittyessä sijoittajakirjeisiinsä ja ajankohtaisten asioiden kommentointiin blogissaan.

Sijoittajakirjeet saattavat olla varsin pitkiä, jopa parikymmentä sivua. Joskus lopputuloksena voi olla lyhyt teksti ja muutamia kaavioita, joiden avulla hän aukaisee näkemystään.
Deryng sanoo tekstin syntyvän yleensä muutamassa päivässä, alle viikossa, mutta tarvittavan datan hankinnassa saattaa mennä pitempäänkin.
Kirjeen teema saattaa usein yllättää asiakkaat. Hän sanoo päätyvänsä aiheeseen miettimällä, mitä rahaston asiakas ei juuri nyt osaa ottaa huomioon.
“Saamamme asiakkaat ovat meille arvokkaita. Kirjeen tavoitteena on, että asiakkaat ymmärtäisivät tapaamme tehdä sijoituksia mahdollisimman hyvin. Onnistunut kirje tekee myös selväksi, minkälaisia tuottoja odotamme sijoituksiltamme ja miksi.”
Hänellä on tapana ottaa suorasanaisesti kantaa, mutta sanoo, ettei yksikään kirje ole jäänyt kaduttamaan. “Olen laatinut sijoittajakirjeitä 23 vuotta. Sen olen oppinut, että aitous on tärkeää.”
Hänen suosikkinsa on salkunhoitajan tentti, jossa Deryng sekä kysyy että vastaa. Samalla konseptilla on jo teossa seuraava sijoittajakirje, joka ilmestyy vielä ennen joulua.
Deryngillä on tapana perinpohjaisesti arvioida PYN Eliten salkun suurimpia yhtiöitä. Hänen työhönsä kuuluvat olennaisesti yrityskäynnit, joiden avulla hän muodostaa käsityksensä sekä yhtiön bisneksestä että johdon kyvyistä.

Deryng lukee itse paljon markkinatutkimustietoa, mutta vain hyvin harvoin muiden salkunhoitajien kirjoituksia.
Hänen kirjeilleen on tyypillistä, että salkunhoitaja antaa tarvittaessa itselleen myös kriittistä palautetta.
”Jään varmasti historiaan salkunhoitajana, joka löysi lähes jokaisen kiinalaisen ongelmayhtiön”, Deryng tuskaili kirjeessään syyskuussa 2015.
Deryngin mielestä kirjeissä pitää ilman muuta käydä läpi myös epäonnistumiset. ”Älykkäiden asiakkaiden luottamus tekemisiini rapautuu, jos yritän luoda kuvaa, että onnistun kaikessa.”
Deryng käsittelee kirjeissään usein myös muutakin kuin PYN Eliten silloisen kohdemaan tilannetta.
Viimeksi syyskuussa Deryng vertaili Yhdysvaltain ja Vietnamin kansantalouksien tilaa, ja aikoinaan hän osui oikeaan ennakoidessaan Yhdysvaltojen asuntomarkkinoiden romahduksen.
“Amerikan talouden ainutlaatuisena tukipilarina on setelien painokone, mutta on syytä aika-ajoin kyseenalaistaa vajeille rakentuvan talouskasvun jatkuvuus”, Deryng kirjoitti syyskuussa.

Salkkuun päätyvillä osakkeilla on aina tavoitehinta, joka kerrotaan julkisesti. Lisäksi Deryng arvioi kohdemaan pörssille pistetavoitteen.
Thaimaasta PYN Elite poistui vuosien 2013 ja 2014 aikana, kun SET-indeksi oli noussut yli 1400 pisteen. Seuraavaksi kohdemaaksi valikoitui Vietnam, jota Deryng oli seurannut jo pitkään.
Kirjeessään Deryng perusteli päätöstä sillä, että halusi noudattaa toimintamalliaan, keskittyä makrotekijöiden analysointiin ja osakepoimintaan edullisilla markkinoilla. Vietnamissa nämä ehdot täyttyivät.
Hän myönsi, että yksikään bisneskonsultti ei suosittelisi lähtöä Thaimaasta, jossa rahasto oli onnistunut erinomaisesti. Deryng kuitenkin lainasi kirjeessään F1-kuljettaja Kimi Räikkösen tuttua kommenttia: ”Jättäkää minut rauhaan. Tiedän mitä olen tekemässä.”
Vuodesta 2017 lähtien kaikki PYN Eliten sijoitukset ovat olleet vietnamilaisissa osakkeissa.
Vietnam on monelle kokeneellekin sijoittajalle tuntematon, joten Deryng on sijoittajakirjeissään perehdyttänyt lukijoitaan markkinan perusasioihin: vahvaan bkt:n kasvuun, maan vetovoimaan ulkomaisten tekemissä suorissa sijoituksissa ja viime aikoina myös Vietnamin menestykselliseen tapaan toimia covid-19-taudin kanssa.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.