PYN Elite nousi toukokuussa +5,0 prosenttia

PYN Elite nousi toukokuussa 5,0 % ACV:n (+24 %) ja CMG:n (+36 %) vetämänä, kun VN-indeksi nousi 4,3 %. Vietnamin teknosektori on etenemässä alan arvoketjuissa isoin harppauksin. Huhtikuussa Nvidia solmi yhteistyösopimuksen FPT:n kanssa ja sen johto tutustui CMG:n datakeskukseen. Toukokuussa Infosysin perustaja Narayana Murthy vieraili Vietnamissa tapaamassa hallitusta, FPT:n johtoa ja alan paikallisia osaajia; amerikkalainen Marvell Technologies kertoi avaavansa kehitysyksikön Da Nangissa ja suunnittelevansa toista Saigoniin; kiinalainen Victory Giant Tech Group aloittaa modernin piirilevytehtaan rakentamisen ja Alibaba puolestaan datakeskuksen rakentamisen.


Makro: Teollisuustuotanto kasvoi +8,9 %, kovinta vauhtia sitten syyskuun 2022. Vienti nousi +15,8 % toukokuussa elektroniikkatuotteiden vetämänä. Tuonti piristyi +29,9 % elpymisen ollessa vahvaa kautta linjan tuotantosektorilla, mikä viittaa siihen, että yritykset luottavat tilausten lisääntyvän tulevanakin kuukautena. Ostopäällikköindeksi indikoi kasvua 50,3 pisteellä. Vähittäismyynti kasvoi ripeintä vauhtia (9,5 %) kuuteen kuukauteen, majoitus- ja ravitsemispalvelut +17 % v/v ja matkailu +34 % v/v. Kv. matkustajamäärät nousivat alkuvuonna 7,6 miljoonaan (+65 % v/v).

PYN Eliten kuukauden osake: STB

Markkinat eivät ole vielä ymmärtäneet STB:n osakehuutokaupan merkitystä. Nyt 32,5 % osuus STB:n osakkeista on vakuutena 20 biljoonan dongin saatavia varten valtion omaisuudenhoitoyhtiössä VAMC:ssä. STB on jo tehnyt täysimääräiset varaukset näistä saatavista, joten osakehuutokaupan tuotot kuittaavat vanhat tappiokirjaukset ja vahvistavat STB:n nykyistä 48 biljoonan dongin omaa pääomaa merkittävästi. Vuosina 2018-2022 STB kohdisti 64 % tuloksestaan järjestämättömien luottojen varauksiin, mikä sai näyttämään pankin kannattavuuslukemat heikkoina. Uskomme STB:n oman pääoman tuoton (ROE) nousevan 18-20 prosenttiin kolmen vuoden sisällä VAMC:n varausten poistuttua. STB:lla on ollut käytössä varovaisia lainakäytäntöjä, olematon rooli jvk-markkinoilla ja vain prosentin osuus uloslainoituksesta on mennyt kiinteistösektorille, eli pankilla ei ole huolta ongelmaluottojen kasvusta.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.