PYN Elite -rahasto 25 vuotta

PYN Elite -rahasto täytti helmikuun alussa 25 vuotta. Viimeiset kymmenen vuotta rahasto on toiminut Vietnamissa, ja sinä aikana osuuden arvo on kaksinkertaistunut. Tuotto on mielestämme maltillinen, mutta uskomme, että lähivuosina Vietnamin talouden vahvuus ja osakemarkkinat voivat yllättää myönteisesti.

Osallistuin jokin aika sitten Vietnamissa Vietcap-pankkiiriliikkeen instituutiosijoittajille järjestämään tapahtumaan. Paneelissa minulta kysyttiin, mitä pitäisi tehdä, jotta Vietnamin indeksi saataisiin tänä vuonna ylös. Vastasin, että ei mitään.

Kaikki elementit indeksin nousulle ovat jo olemassa, ja ne ovat tässä: tuloskasvu, hyvät talouden näkymät, vähäinen velkaantuneisuus, osakkeiden alhainen arvostus ja finanssimarkkinan suotuisa sykli.

Pääset lukemaan vuoden ensimmäisen sijoittajakirjeen tästä.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.