PYN Elite nousi 2,6 prosenttia maaliskuussa

VN-indeksi nousi +2,5 % suurten yhtiöiden vetämänä. PYN Elite menestyi hieman paremmin (+2,6 %), vaikka dongi heikkeni 2,1 % suhteessa dollariin. Vietnamin keskimääräinen talletuskorko laski alhaisimmilleen 20 vuoteen,
mikä lisäsi paineita valuuttakurssiin.

Vietnamin presidentti erosi tehtävistään ja virallisesti syyksi kerrottiin rikkomukset puolueen sääntöjä vastaan. Hänen edeltäjänsä erosi virasta vain runsas vuosi sitten. Presidentin rooli on lähinnä seremoniallinen mutta yllättävä uutinen vaikutti negatiivisesti markkinasentimenttiin.

Yksi maan suurimmista osakevälittäjistä ilmoitti joutuneensa kyberhyökkäyksen uhriksi. Yhtiön tietojärjestelmien palautus on meneillään, eivätkä hakkerit päässeet käsiksi asiakkaiden varoihin.

Maaliskuun makro: Vietnamin BKT kasvoi 5,7 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kasvu oli Q1:llä vahvinta viiteen vuoteen. Palvelusektorilla kasvua kertyi +6,1 % v/v ja tehdastuotannossa +6,3 % v/v. Vienti kasvoi +17 % v/v ja tuonti +14 % v/v. Kauppatase oli vahvasti ylijäämäinen: 8,1 mrd. dollaria (verrattuna 4,9 mrd. dollaria Q1 2023). Toteutuneet ulkomaiset suorat teolliset investoinnit ovat olleet Vietnamissa ilonaihe. Q1:llä FDI-rekisteröinnit nousivat 6,2 mrd. dollariin, +13,4 % v/v.

PYN Eliten kuukauden osake:

VHC on Vietnamin suurin kalanviejä, joka on keskittynyt pangasius-fileisiin. Sen tärkeimmät ulkomaiset markkinat ovat Yhdysvallat ja EU-maat. Pangasiuksen tuontia on tutkittu USA:ssa liittyen polkumyyntiin, mutta VHC on välttänyt rangaistustullit yhtiön toiminnan oltua avointa ja kestävää. Yhtiöllä on kiertotalouden liiketoimintamalli, joka koskee kaikkea rehuista lisätuotteisiin (kollageeni, kalaöljy, gelatiini jne.) ja jätteiden käsittelyyn. Viime vuonna koronakriisin aikana tapahtunut varastojen ylitäyttö johti heikompaan kysyntään ja huonompiin vientihintoihin. VHC:n osalta kysynnän ennustetaan kuitenkin elpyvän tänä vuonna.

 

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.