PYN Eliten vuosijuhlan analyytikkopaneeli nyt nähtävissä

Voiko Vietnamin valtaapitäviin luottaa, miksi PYN Eliten salkussa pankit ovat merkittävässä painossa ja milloin Vietnam saa EM-statuksen? Kaikkia näitä aiheita käsiteltiin rahaston 25-vuotisjuhlien yhteydessä analyytikopaneelissa. Keskustelussa olivat mukana salkunhoitaja Petri Deryng ja salkunhoitotiimiin kuuluvat Maggie Yi, Lan Nguyen ja Huyen Tran. Inderesin Antti Järvenpää toimi keskustelun moderaattorina.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.