PYN Elite nousi tammikuussa 10,3 prosenttia

— 08.02.2023

Pörssi sai hyvän alun vuoteen 2023, kun VN-indeksi nousi tammikuussa +10,3 % ja PYN Elite +10,3 %. Molempien taustalla oli pankkiosakkeiden hyvä veto. Teimme keskellä markkinamyrskyä Q4 2022 rohkean päätöksen ja kasvatimme pankkiosakkeiden painon salkussamme 40 prosentista lähes puoleen, ja tämä tuotti myönteisiä tuloksia: pankkimme nousivat +16 % tammikuussa ja +33 % syksyn pohjilta, versus VN-indeksi +10 % ja +18 %. Tähän vaikutti pankkisektorin vahva tuloskasvu: Q4:llä pankkien nettotulokset kasvoivat +24 % verrattuna vuoden takaiseen, kun samaan aikaan muiden pörssiyhtiöiden kokonaistulos heikkeni 52 %.

Makro: Tammikuussa Vietnamin kulutuskysyntä pysyi poikkeuksellisen vahvana: vähittäismyynti nousi +20 % vuotta aiemmasta, majoitus- ja ravitsemispalvelujen liikevaihto +37 % ja matkailun liikevaihto +113 %. Samaan aikaan suorat teollisuusinvestoinnit supistuivat -16 % v/v, teollisuustuotanto -8 % v/v ja vienti -21 % v/v. Viennin heikkous vastasi odotuksiamme, mutta on huomattava, että tammikuun lukuja heikensi uudenvuoden juhlan Tetin sijoittuminen tammikuuhun helmikuun sijasta. Inflaatio kiihtyi hieman 4,9 prosenttiin, mutta oli yhä hallinnassa. Pankkien talletuskorot ovat alkaneet hieman laskea joulukuun huipuistaan, mikä kuvastaa kohentunutta likviditeettiä ja auttaa korkeista koroista eniten kärsineitä sektoreita.

PYN Eliten kuukauden osake: VRE

Vietnamin johtavan kauppakeskusomistajan VRE:n viimeisen neljänneksen tulos kasvoi +549 % verrattuna edellisvuoteen. Koko vuosi +108 % ylittäen markkinoiden odotukset ja 14 %:lla yhtiön omat tavoitteet. Q4:llä kauppakeskusten käyttöasteet paranivat edelleen, ja Hanoin ja HCMC:n ostoskeskusten kävijämäärät saavuttivat 90–95 % koronakriisiä edeltäneestä tasosta. Yhtiön viimeisen kolmen vuoden säästöhankkeet ovat tuoneet 16 % kustannussäästöt vuokraneliötä kohden. Vuonna 2023 VRE:n nettotuloksen arvioidaan kasvavan +25 %. Kasvua tukee korona-ajan vuokratukien lopettamiset, uusien kauppakeskusten avaukset sekä kauppakojujen luovutusvoitot.

 

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.

PYN Elite -kuukausikatsaus.pdf

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.