Triple double – Vietnamin pörssissä mennään tänä vuonna koripallotermein

Salkunhoitajan keskeisimmät ajatukset rahastosta ja markkinoista:

1) Kurinpitotoimenpiteiden aiheuttama alennus katoaa.
2) Pörssiyritysten tuloskasvu pysyy kohtuullisena.
3) Talletuskorkojen lasku tuo pörssin arvostuskertoimia korkeammiksi.

Indeksin pohjat 911 pisteessä
Marraskuussa 2022 kirjattiin Vietnamin pörssi-indeksille pohjat 911, josta indeksi on toipunut 1 100 pisteen tasolle. Uskomme, että seuraavat kolme vuotta indeksin suunta on ylöspäin tuloskasvun vetämänä, mutta myös Vietnamin korkotason maltillistuminen ja arvopaperimarkkinaa shokeeranneiden kurinpitotoimenpiteiden jääminen taka-alalle palauttanevat arvostuskertoimet kohdalleen. Markkina treidaa edelleen selvästi alle historiallisten keskiarvojen P/E-luvun ollessa 10-11.

Velkakirjamarkkina normalisoitumassa
Syksyllä poliittisen johdon tekemien kurinpitotoimenpiteiden taustat liittyivät epäeettisesti markkinoituihin yritysvelkakirjoihin. Velkakirjamarkkina kohtasi valtavan epävarmuuden aallon marraskuussa 2022, ja ostajien puutteessa korot nousivat hetkellisesti 28 prosentin tasolle. Sittemmin korot ovat palautuneet jo 13-14 prosentin luokkaan. Markkinan toimivuuteen liittyy edelleen epävarmuuksia, mutta uskomme tilanteen normalisoituvan.

Dollari vahvistui liikaa
Yhdysvaltain keskuspankin Fedin nostettua korkoa nopeaan tahtiin dollari vahvistui liikaa suhteessa Aasian valuuttoihin. Vuonna 2023 tuskin vielä nähdään ohjauskoron laskuja, mutta vuoden 2022 lopulta alkanut ylivahvan dollarin heikentyminen jatkunee seuraavat kaksi vuotta, kun tiedossa ei enää ole isoja koronnostoja ja myöhemmin voidaan odottaa korkojen asteittaisia laskuja.

Vientiluvut heikkenevät
Loppusyksystä alkanut Aasian maiden viennin supistuminen tulee jatkumaan ensi kevään ajan. Odotamme myös Vietnamin kirjaavan viennin laskuja suhteessa kevään 2022 lukuihin. Asian käänteinen puoli on, että USA:n vähittäiskauppa ja tavarakysyntä pysynevät heikkoina.

USA:n pörssit käyvässä arvossaan
USA:n pörssin S&P:n P/E 19 -luku tuntuu käyvältä arvolta, ja on samalla tasolla kuin USA:n markkinan historiallinen keskiarvo. Tilanne saattaa johtaa pliisuun kolmen vuoden sahausjaksoon USA:n pörssimarkkinoilla, etenkin jos tuloskasvuissa koetaan vaisu jakso.

Vietnamin keskuspankille helpompi vuosi
Dollarin vahvistumisen päättymisellä on iso merkitys Vietnamin keskuspankille. Vietnamissa ei koettu vuonna 2022 ongelmaa inflaation kanssa, mutta keskuspankki joutui siitäkin huolimatta nostamaan ohjauskorkojaan manageroidessaan valuuttakurssia ja ylläpitäessään maan likviditeettiä. Vuodesta 2023 on tulossa helpompi tässä suhteessa, ja Vietnamin nopeasti nousseet talletuskorot jatkavat todennäköisesti laskuaan. Samoin uskomme maan valuuttavarannon jälleen kasvavan, vaikka vienti supistuisikin.

Kotimarkkinayhtiöt ratkaisevat tuloskasvun
Oletamme Vietnamin viennin supistuvan tänä vuonna viisi prosenttia laskujakson ajoittuessa tammi-toukokuulle. Vietnamiin suunnatut suorat teollisuusinvestoinnit kirjasivat viime vuodelta hyvät luvut kokonaismäärän ollessa 22 miljardia USD. Suurimmat investointimaat olivat kaikki Aasiasta: Singapore, Korea, Japani, Kiina ja Hongkong. Kuudennelle sijalle ylsi Tanska, kiitos legopalikoiden, joiden tuotanto alkaa Vietnamissa vuoteen 2024 mennessä 1,2 miljardin USD tehtaassa.

Kiinan avautuminen tukee Vietnamin vientiä. Kiina on ollut jo pitkään vahvimmin kasvava Vietnamin vientimaa, mutta uskomme viennin kokonaislukemien pysyvän miinuksella lähikuukaudet EU:n ja USA:n heikon kysynnän takia. Edellisen kerran Vietnamin vienti päätyi laskuun 2009, mutta silloinkin bkt kasvoi 5,4 prosenttia ja pörssi nousi 57 prosenttia.

Vietnamin talouden linjaus ei muutu
Vietnamin vaikutusvaltaisin poliittinen johtaja Nguyen Phu Trong on jo pitkään pitänyt tärkeänä puuttua räikeimpiin systeemin väärinkäytöksiin. Trongin ideana on jättää jälkeensä uudistunut ja vastuullisempi hallintokulttuuri. Trong ei ole katsellut hyvällä Vietnamin heikkoa sijoittumista maailman korruptioindeksissä. Vuonna 2016 silloinen pääministeri joutui eroamaan ja viime vuonna kurinpitotoimet osuivat yritysmaailman kovakenkäiseen osakemanipulaattoriin Trinh Van Quitiin ja kiinteistömoguli Truong My Laniin. Koronarokotteiden ostosopimusten kanssa ryvettynyt presidentti Nguyen Xuan Phuc koki saman kohtalon nyt alkuvuodesta 2023.

On edelleen mahdollista, että Vietnamin keskuskomitea jatkaa samalla linjalla ja luvassa voi olla lisää kurinpitotoimia. Näiden pitäisi vaikuttaa myönteisesti yrityksiin, jotka kaavailevat Vietnamiin teollisia investointeja. On syytä huomioida, että jo parin vuosikymmenen ajan Vietnam on määrätietoisesti harjoittanut hyvin markkinaystävällistä investointipolitiikkaa, eivätkä vaihdokset ylimmässä johdossa ole uhanneet tätä linjaa. Vapaakauppasopimuksilla mitattuna Vietnam on yksi maailman vapaimmista teollisuuden tuotantomaista. Lyhyellä aikavälillä toki useat muutokset maan johdossa aiheuttavat hämmennystä. Ne saattavat ajoittain pelästyttää osakesijoittajat, kuten viime vuonna, kun viranomaiset puuttuivat yksityisen sektorin keskeisten toimijoiden väärinkäytöksiin.

Kuluva vuosi
Vuonna 2023 odotamme Vietnamin talouden kasvavan kohtuullisen pirteästi (+5,5 %), vaikka koko vuoden vienti supistuisi odotustemme mukaisesti viisi prosenttia. Uskomme Vietnamin julkisten investointien auttavan kotimaista kysyntää ja yksityisenkin kulutuskysynnän piristyvän vuoden edetessä. Pörssiyrityksille ennustamme keskimäärin 14 prosentin tuloskasvua.

Nyt Vuoden lopussa
VN-indeksi 1 100 1 450
Vietnamin talletuskorot 9-9,5 % 5-6 %
Vietnamin inflaatio 4,5 % 3,5 %

Pitkäveto
Vietnamin talouden ennusmerkit indikoivat lähivuosille 5-7 prosentin vuosittaista talouskasvua ja pörssiyhtiöille 12-25 prosentin vuosittaista tuloskasvua. Pörssin arvostus on poikkeuksellisen houkutteleva juuri nyt, kun ottaa huomioon pitkän aikavälin tuottopotentiaalin.

Ilmaista kyytiä
PYN Eliten viime vuoden heikon tuoton takia tämän hetken osuuden arvo (NAV) on 434, kun rahaston high watermark -arvo (HWM) on 566. Rahasto pääsee veloittamaan tuottopalkkioita vasta sitten, kun HWM-arvo jälleen ylittyy. Siihen saakka salkun tuotot kertyvät nykyisille osuuksille sekä uusille merkinnöille ilman tuottopalkkioveloituksia.

 

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.