PYN Elite nousi 1,8 % toukokuussa

— 06.06.2023

VN-indeksi +2,5 % ylös, elpymistä monella sektorilla. Erityisesti pienyhtiöt menestyivät: VN Small-cap -indeksi +9,7%, VN Mid-cap +4,3%, kun VN30-indeksi nousi vain +1,4 %. PYN Elite +1,8 % VHM:n ja STB:n vauhdittamana. Keskuspankki SBV:n toukokuussa tekemän 50 korkopisteen koronleikkauksen jälkeen pörssin päivävaihto nousi 620 miljoonaan USD ja oli korkeimmillaan viiteen kuukauteen. Toukokuun lopussa päivävaihto jatkoi vielä kasvuaan 800 miljoonaan USD. Osakevälittäjät arvioivat, että osaketilien luottolimiittien käyttö kasvoi vuoden alusta 30-40 % ja että yksityisasiakkaat alkavat siirtää varoja pankkitalletuksista takaisin osakemarkkinoille.

Makro: Vähittäiskaupan kasvu oli edelleen vakaata, nyt +11,5 % v/v päivittäistavaroiden ja matkailun kiihtyvän elpymisen myötä. Nämä kompensoivat kotitalouksien isojen investointien hiipumista. Vienti parani 4,3 % k/k, mikä johti vuosivertailussa aikaisempaa loivempaan laskuun (-5,9 %). Teollisuustuotanto +0,1 % v/v. Julkiset investoinnit +18 % v/v, ja kasvun odotetaan kiihtyvän 2023 toisella puoliskolla. Talletus- ja asuntolainojen korot ovat laskeneet keskimäärin 150 korkopistettä vuoden alusta. Markkinoilla odotetaan SBV:ltä vielä 25–100 korkopisteen koronlaskuja 2023 loppupuoliskolla, riippuen talouskasvusta, lieventyneistä inflaatiopaineista ja valuuttakurssien kehityksestä.

PYN Eliten kuukauden osake:

MIG on nouseva tähti Vietnamin vahinkovakuutusyhtiöiden joukossa. Yhtiö kasvatti bruttomaksutuloaan 27,6 % vuosittain (CAGR) 2019-2022, eli kolme kertaa enemmän kuin toimialalla keskimäärin ( 9 %). MIG kasvatti markkinaosuuttaan 2,9 % nousten seitsemänneltä sijalta viidenneksi. MIG:n johto on luova, ja yhtiö on eturintamassa kehittämässä digitaalisia vakuutuksia, joiden myynti kasvoi 100 % viime vuonna ollen kokonaismyynnistä 30 %. MBB:n tytäryhtiönä MIG pystyy hyödyntämään pankin asiakaskuntaa ja konttoriverkostoa. MIG:n vuositavoite on kunnianhimoinen: tuloskasvua 75 % ja neljänneksi suurin markkinaosuus.

 

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.

PYN Eliten kuukausikatsaus.pdf

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.