Vietnamissa hallitus kiihdyttää terhakkaasti talouskasvua

— 23.05.2023

Vietnamin bkt:n kasvu hidastui 3,3 % tasolle Q1:n aikana. Maan vienti on kirjannut syksystä lähtien heikkoja lukemia muiden Aasian vientimaiden mukaisesti, mutta viennin heikkous ei ole keskeisin syy Vietnamin talouskasvun hidastumiseen. Loppusyksystä Vietnamin likviditeettitilanteen heikentyminen ja nopeasti kohonnut korkotaso viranomaistoimien johdosta saivat aikaan epävarmuutta kotimarkkinoilla ja kuluttajat siirsivät suunnittelemiaan hankintoja. Ensimmäisen vuosikvartaalin aikana on mitä ilmeisimmin kirjattu kotimaisen kysynnän pohjalukemat.

Vuoden 2023 aikana talouskasvu kiihtyy, koska maan korkotaso on jo saatu laskevalle uralle. Korkotasoa ei ole syytä pitää korkealla, sillä inflaatiota vastaan ei tarvitse taistella, kun kuluttajahinnat on saatu pidettyä suhteellisen vakaina. Vietnamin hallitus tavoittelee tälle vuodelle 6,5 % bkt:n kasvua. PYN Eliten bkt:n kasvuarvio on hieman maltillisempi eli 5,5 %.

Pörssissä on edullisia osakkeita, ja nähtäväksi jää, milloin maan parantunut likviditeettitilanne ja alentuneet korot innostavat sijoittajia isommin takaisin ostolaidalle. Vietnamin hallinto on käynyt terhakkaasti toimeen vauhdittaakseen talouskasvua. Päätöksenteon vauhti on yllättänyt monet sijoittajatkin, vaikka pörssi edelleen etenee vaakasuoraan ilman selkeää nousukäännettä. PYN Eliten osuuden arvo on ryöminyt pikkuhiljaa ylös, tuottoa vuoden alusta on 6 %.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.