PYN Elite laski syyskuussa 7,4 prosenttia

VN-indeksi laski -5,7 %. PYN Elite alas -7,4%, jossa mukana myös Vietnamin dongin heikentyminen. Itsenäisyyspäivän loman jälkeen markkinoilla nähtiin myönteisiä merkkejä Vietnamin nimettyä Yhdysvallat kokonaisvaltaiseksi strategiseksi kumppanikseen ja pörssin uuden kaupankäyntijärjestelmän käyttöönoton lähestyessä. Suotuisa sentimentti katosi pian, sillä dongi jatkoi heikentymistään suhteessa Yhdysvaltain dollariin (YTD -3,2 %). Tämän seurauksena keskuspankki laski liikkeelle valtion lyhyitä velkakirjoja helpottaakseen valuuttakurssipainetta ja vähentääkseen likviditeettiä pankkijärjestelmässä. Korot ovat laskeneet korona-aikojen tasolle (5,5 %).

Pörssin keskimääräinen päivävaihto pysyi noin 972 miljoonan dollarin tasolla. Likviditeetti laski jyrkästi kuun loppua kohden, kun sijoittajat tulivat varovaisiksi globaalin markkinakehityksen, keskuspankin toimien ja kolmannen vuosineljänneksen tulosten suhteen.

Makro: Vietnamin bkt-kasvu elpyi kolmannella neljänneksellä kasvun ollessa +5,3 % v/v. Palvelusektori pysyi vahvimpana kasvun moottorina, +6,2 % v/v, lisäksi teollisuus ja rakennusala elpyivät vakaasti, +5,2 % vuotta aiemmasta. Vienti kasvoi 4,6 % ja tuonti 2,6 % v/v. Syyskuussa nähtiin ensimmäistä kertaa vuonna 2023 vientiluvuissa kasvua verrattuna viime vuoteen. Yhdeksän kuukauden jälkeen kauppatase oli 21,7 miljardia dollaria ylijäämäinen. Yhdeksän kuukauden aikana toteutuneiden suorien ulkomaisten investointien (FDI) määrä oli ennätykselliset 15,9 mrd dollaria. Eniten suoria ulkomaisia investointeja tulee Singaporesta, Kiinasta, Japanista ja Etelä-Koreasta.

PYN Eliten kuukauden osake: ACV

ACV hallinnoi yhdeksää kansainvälistä ja kolmeatoista kotimaista lentokenttää Vietnamissa. Yhtiö arvioi 2023 ensimmäisen kahdeksan kuukauden tuloksensa ennen veroja olevan 6,5 biljoonaa dongia, mikä on 77 % vuoden tavoitteesta. Kansainvälisten matkustajien määrä nelinkertaistui vuoden takaisesta 21 miljoonaan. Yhtiö on siirtymässä uuteen kasvuvaiheeseen useiden perusparannusprojektien ja HCMC:n lähellä sijaitsevan uuden kv. lentoaseman myötä. ACV on venyttänyt olemassa olevan infrastruktuurin rajoja Vietnamin kahdella suurimmalla lentoasemalla pitäen ne toiminnassa huomattavasti suunniteltua kapasiteettia korkeammalla tasolla useita vuosia.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.