PYN Elite laski helmikuussa 11,2 prosenttia

VN-indeksi helmikuussa -7,8 % kiinteistöyhtiöiden vauhdittamassa myyntiaallossa. PYN Elite -11,2 %, alamäen taustalla VHM, CTG ja STB. Yksi merkittävä kiinteistöyhtiö (ei salkussamme) lykkäsi joukkovelkakirjalainojen kuponkimaksuja taloudellisten vaikeuksien takia. Vaikka maksuhäiriö koski vain yksittäisiä yrityksiä, hallituksen hidas reagointi herätti sijoittajissa huolta. Tilanne nyt kääntymässä parempaan, talletuskorot ovat laskeneet prosenttiyksikön vuoden alusta, ja pankkien lainavakuudet ovat kunnossa. Uuden presidentin nimitys loi pohjan vakaammille poliittisille näkymille. Pitkään odotettu asetus 65:n muutos hyväksyttiin 5. maaliskuuta, mikä mahdollistaa jvk:n laina-ajan pidentämisen ja muuttamisen johonkin toiseen omaisuuserään, mikä voi vähentää maksukyvyttömyysriskejä merkittävästi.

Makro: Ostopäällikköindeksi nousi 51,2:een tammikuun 47,4:stä, eli teollisuustuotanto kasvoi ensimmäistä kertaa sitten viime lokakuun. Kyselyyn vastanneiden mukaan tämä on merkki kysynnän paranemisesta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Uudet tilaukset, työllisyys ja tuotanto kääntyivät kaikki kasvuun. Tammi-helmikuussa vähittäismyynti kasvoi +13 % v/v ja julkiset investoinnit +18,3 % v/v uusien liikennehankkeiden ansiosta. Kokonaisinflaatio hidastui helmikuussa odotettua enemmän 4,3 prosenttiin tammikuun 4,9 prosentista.

PYN Eliten kuukauden osake: TPB

TPB sai 3,7 miljoonaa uutta asiakasta vuonna 2022, toiseksi eniten koko pankkisektorista. Pankilla on yhteensä 8,3 miljoonaa asiakasta (+45 % v/v). Markkinatutkimusyhtiö CIMIGO rankkaa TPB:n koko sektorin ykköseksi, kiitos asiakasuskollisuuden ja brändin tunnettavuuden. Asiakasmäärän nopea kasvu tuki TPB:n korottomien käyttötilien kasvua vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä korkeista koroista huolimatta, kun muissa pankeissa näiden määrä supistui. TPB:n palkkiot kasvoivat 75 % vuotta aiemmasta, toiseksi eniten koko sektorilla. TPB:n luottotappiovaraus ja laina-arvosuhde ovat alan keskiarvoa parempia. TPB maksaa osinkoa 2 500 VND/osake osinkotuoton ollessa 10,7 %.

 

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.