PYN Elite laski -10,5 % lokakuussa

VN-indeksi -10,9 % lokakuussa, rajuin lasku sitten syyskuun 2022. PYN Elite laski vastaavasti -10,5 %. Sentimentti synkistyi, kun dongi heikentyi 3,7 % suhteessa dollariin kolmessa kuukaudessa. Tämä herätti huolta, että keskuspankki SBV ryhtyy Fedin epävarmojen korkonäkymien takia toimiin helpottaakseen valuuttakurssipaineita. Vingroupin 250 milj. USD:n joukkovelkakirjalainaa merkinneet syvensivät kurssilaskua entisestään, kun he myivät osaketta suojatakseen positioitaan. Epävarmuutta lisäsivät myös useiden pörssiyhtiöiden heikot kolmannen neljänneksen tulokset. VN-indeksin kaikkien yhtiöiden yhteenlaskettu tulos on heikentynyt -10 % v/v, mutta salkkuyhtiömme ovat pärjänneet selvästi paremmin kirjaten +24 % tulosparannukset v/v.

Makro: Vientiluvut kasvoivat toista kuukautta putkeen kahdeksan kuukauden laskun jälkeen. Lokakuussa kasvu oli syyskuuta vahvempaa: vienti +5,9 % v/v ja tuonti +5,2 % v/v. Teollisuustuotanto oli +4,1 % v/v, vahvimmillaan sitten lokakuun 2022. Rekisteröityjen suorien sijoitusten määrä nousi 10 kuukaudessa 15 % v/v 25,8 miljardiin dollariin, josta valmistava teollisuus keräsi leijonanosan (73 %, kasvua +46 % v/v). Talletuskorot jatkoivat laskuaan jopa koronakriisiä edeltävälle tasolle ja lainakorot ovat laskeneet kesän tasoista 300 korkopisteellä. Hallitus ehdotti alv-kevennyksen jatkamista kesäkuuhun 2024.

PYN Eliten kuukauden osake: FPT

Markkinajohtaja FPT on Vietnamin suurin teknoyhtiö, jossa työskentelee yli 27 000 it-insinööriä. Viime vuosina FPT on kasvanut ohjelmistojen ulkoistamistoimittajasta kattavaksi it-palvelujen tarjoajaksi. Kustannusetunsa ansiosta FPT hyötyy globaalista digitransformaatiosta (DX), ja yhtiön DX-tuotot nousivat 42 % (CAGR) vuosina 2018-2022. FPT:n koulutusliiketoiminta laajenee tätäkin nopeammin ulottuen nyt ala-asteelta yliopistoon. Sen opiskelijoiden määrä kasvaa yli 40 % vuosivauhdilla ja oli vuonna 2022 jo yli 108 000. FPT:n ulkomaisomistuksen raja on ollut täynnä vuodesta 2011 lähtien. Lokakuussa onnistuimme kuitenkin tekemään blokkikauppoja FPT:n osakkeella, jolloin it-sektorin paino salkussamme kasvoi 4,7 prosenttiin (VN-indeksissä it-sektori 2,8 %).

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.