Hitaasti, mutta suunta on oikea

Vietnamin pörssi-indeksi tuskailee edelleen tuhannen pisteen ympärillä. Päiväkohtaiset tapahtumat vievät indeksiä ylös ja alas hyvinkin lyhyissä sykleissä. Vietnamissa talouskasvun hidastuminen on jäänyt taakse ja kasvun kiihtyminen on saamassa asteittain jalansijaa, mutta paikallissijoittajat ovat yhä varovaisia eivätkä ole ottaneet etunojaa pörssissä.

Vietnamin vienti kirjannee vuodelle 2023 noin -5% supistumisen, vaikka syksyn kuukaudet ovat vaihtuneet plusmerkkisiksi. Pankeista kuulemme viestejä, että tuotannollisten yritysten rahoituskysyntä on ollut piristymään päin, mikä indikoi lisääntyvistä tilauksista. Vähittäiskauppa ja palvelut kirjaa vuodelta 2023 hyvin vaisuja lukemia, mutta jo reippaasti alemmas saadut korot ja pankkien hyvä likviditeetti alkavat varmasti näkymään myös kulutuksen kasvussa loppuvuodesta ja erityisesti vuonna 2024.

Pörssi-indeksin madellessa olemme pyrkineet tekemään salkussa liikkeitä, joilla ottaisimme täyden hyödyn, kun pörssi tuonnempana piristyy. Pankkien luottotappioprovisioinnit kasvavat vuoden 2023 aikana, mutta Vietnamin ongelmaluottojen taso on edelleen hyvin alhainen. Pankkien tulokset pysyvät hyvinä eikä koettu, lyhyeksi jäävä suhdanneheikennys uhkaa niiden näkymiä tai vakavaraisuutta.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.