PYN Elite nousi marraskuussa 11 prosenttia

— 08.12.2022

PYN Elite nousi +11 %, kiitos VHM:n, VRE:n ja CTG:n. VN-indeksi ylös 2 % ja siinä riitti heiluntaa: ensin -15 % sukellus mutta loppukuukaudesta vahvaa nousua. Kahden kiinteistöyhtiön osakkeet laskivat rajusti, kun lainojen vakuutena käytettyjä osakkeita pakkomyytiin. Yhtiöiden osakkeet kirjasivat ostajien puutteessa peräti 17 maksimilaskupäivää. Myyntiaalto heikensi kiinteistösektoria, mutta markkinasentimentti kohentui, kun vaikeuksiin joutuneet yhtiöt pystyivät hankkimaan uutta rahoitusta, järjestelemään velkojaan tai korottamaan osakepääomaansa. Ulkomaisten sijoittajien netto-ostot nousivat 682 milj. USD, korkeimmilleen 2018 toukokuun. Taiwanilainen ETF-rahasto keräsi uutta rahaa 160 milj. USD Vietnamin sijoituksiin.

Marraskuun makro: Heikentyvä maailmantalous vaikutti Vietnamin vientilukuihin, vaikkakin suorat ulkomaiset teollisuussijoitukset ja vähittäiskauppa pitivät yhä pintansa. Vähittäiskauppa +17,5 % v/v, kasvua oli myös verrattuna aikaan ennen koronaa, +11 % vrt. 11/2020 ja +20 % vrt. 11/2019. Autokauppa (10 kk) kasvoi 52,2 %. Inflaatiovauhti oli +4,4 % polttoaineiden ja vuokrien nousun myötä. Vienti väheni marraskuussa -8,4 % v/v tietokoneiden ja elektroniikan kysynnän heikentyessä. Vuoden alusta vienti oli yhä +13,4 % v/v. Kauppataseen ylijäämä oli 780 milj. USD ja koko vuodelta 11mrd. USD. Rekisteröidyt ulkomaiset teollisuusinvestoinnit +6,7 % v/v ja toteutuneet ulkomaiset teollisuusinvestoinnit +15,1 % v/v.

PYN Eliten kuukauden osake: Sacombank.

Sacombank on maan kuudenneksi suurin pankki lainoilla mitattuna, ja neljänneksi suurin konttorien määrässä. Pankkivakuutustoiminnassa se on kolmosena, kiitos laajan konttoriverkoston ja vakavaraisen asiakaskunnan. Sacombankilla on ollut vuosikymmenen takaisen pankkikriisin peruina merkittävät vastuut ongelmaluotoista. Pankki on tehnyt vuosittain varauksia vakuutena olleista omaisuuseristä, joten kannattavuus on näyttänyt todellisuutta heikommalta. Uskomme että pankki pääsee eroon näistä omaisuuseristä 2023 aikana. Pankilla on vain vähän vastuita joukkovelkakirjamarkkinoilla tai ongelmiin ajautuneissa kiinteistöyhtiöissä. Hankimme yhtiöstä merkittävän position marraskuun myyntiaallossa.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoesitteeseen, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.

PYN Elite -kuukausikatsaus.pdf

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.