Vietnamin testivuosi

— 21.11.2022

Vuoden 2022 aikana on nähty erikoinen ilmiö, kun Aasian parhaiten kasvavan, kilpailukykyisimmän ja vähävelkaisimman maan pörssi on romahtanut. Erinomaisen tuloskasvun vuonna Vietnamin pörssi on tullut alas 40 prosenttia, kun samaan aikaan Asean-alueen verrokkimaat ovat selvinneet muutamien prosenttien pörssilaskuilla.

Vietnamissa laskun taustat ovat poikkeukselliset. Maan viranomaiset päättivät toteuttaa laki ja järjestys -ryhtiliikkeen tänä vuonna, jolloin sijoittajat ovat muutenkin olleet herkässä tilassa yleismaailmallisen epävarmuuden takia. Korostamme, että hallinnon kurinpitotoimenpiteet sinällään ovat täysin oikeutettuja. Ne on kohdistettu joukkoon, johon kuuluvat vuosikaudet omien yhtiöidensä osakkeita manipuloinut juristi ja rosoisiin tonttimaakauppoihin sekä yritysvelkakirjojen epäeettisiin myyntitoimiin syyllistyneet kiinteistöalan yritykset.

Kurinpidon sivutuotteena on kuitenkin romutettu vähittäissijoittajien luottamus velkakirjoihin. Tästä on seurannut velkakirjamarkkinan täydellinen jäätyminen ja tiettyjen velkakirjojen vakuuksina käytettyjen osakkeiden pakkomyynnit pörssiin. Epäluottamus markkinoilla aiheutti myös sen, että Vietnamin yritysmaailma vaihtoi suuria määriä paikallista valuuttaa USA:n dollareiksi, ja jolloin aiheutettiin dongin arvoon salamadevalvaatio.

Viranomaiset ovat hyvin selvillä myös kurinpalautuksen kaikista seurauksista, ja viime viikolla julkisuuteen tuli lista toimenpiteistä, joilla palautetaan luottamus finanssimarkkinoille. On syntynyt toivo paremmasta, ja on syytä uskoa Vietnamin pörssikurssien olevan vuoden päästä selvästi nykyistä tasoa korkeammalla.

Vietnamin hallinto pyrkii toki pitämään kiinni jatkossakin laista ja järjestyksestä markkinoilla, eikä armahduksia varmastikaan heru finanssimarkkinoilla epäeettisesti toimineille. On hyvä myös muistaa, että Vietnamin hallinto on erittäin johdonmukaisesti jo parin vuosikymmenen ajan linjannut tavoitteensa pro business -ajattelua korostaen. Päättäjät pystyvät korjaamaan nämä itseaiheutetut haitat, jolloin ongelmat eivät pääse kohdistumaan maan laajaan ja terveellisen kasvun perustana olevaan yrityselämään.

Vietnamin hallitus on viime viikolla hahmotellut tavoittelevansa vuodelle 2023 +6,5 prosentin bkt:n kasvua. Itse oletamme EU:n ja USA:n kysynnän heikkouden supistavan Aasian vientiä näille markkinoille, ja tämän takia oma arviomme Vietnamin vuoden 2023 bkt:n kasvuksi on hieman alempi eli +5,5 prosenttia.

Olemme koonneet oheiseen taulukkoon vertailutietoja Vietnamin, Thaimaan, Malesian, Indonesian ja Filippiinien finanssimarkkinoista ja makrotalouksista. Muutamia nostoja datasta:

* Aasian valuutat ovat devalvoituneet ylivahvan dollarin ja dollarin nopeatahtisen koronnostonäkymän takia. Kun korkojen lisänosto-odotus maltillistuu, saattaa myös valuuttojen kehityskulku kääntyä päinvastaiseen suuntaan.

* Vietnamin pörssillä on vahvin tuloskasvuennuste, mutta on pörssi lipsahtanut halvimmaksi.

* Vietnamin pörssiyhtiöt eivät ole velkaisia. Net D/E ratio on hyvin maltillinen 19,4 %.

* Vietnamin vienti kasvanut vahvasti myös vuoden 2022 aikana ( +14 %), mutta odotamme viennin kasvun seuraavien kuuden kuukauden aikana heikentyvän.

* Vietnamin pörssiyhtiöiden tuloskasvuennusteemme tälle vuodelle on +20-25 % ja vuodelle 2023 +18 %.

 

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoesitteeseen, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.