PYN Elite laski toukokuussa 1,6 prosenttia

VN-indeksi laski toukokuussa -5,4 % teräsvalmistaja HPG:n ja pankkien johdolla. PYN Elite (-1,6 %) menestyi indeksiä paremmin, kun asuntorakennuttaja VHM nousi 10 % uuden projektin onnistuneen lanseerauksen myötä. VN-indeksi romahti alkukuusta 14 %, mutta toipui sitten pohjilta 10 %. Vietnamissa jatkettiin kolmatta kuukautta pörssimanipulaation vastaisia toimia, ja paikallisen finanssivalvonnan SSC:n pääjohtaja sekä HOSE-pörssin toimitusjohtaja erotettiin. Samalla muutamat yritykset – joko vapaaehtoisesti tai pakotettuna – ostivat takaisin velkakirjojaan ennen eräpäivää. Näihin ostoihin todennäköisesti myytiin osakkeita pörssissä.
Pörssissä päivävaihdon arvo putosi 30 % ollen 760 milj. USD, kun 12 kk:n keskiarvo on 1,1 mrd. USD. Huhti-toukokuun aikana vähittäissijoittajien osakkeiden kaupankäynnin luottolimiitit kutistuivat 20-30 %.

Toukokuun makro: Talouden elpyminen jatkui. Teollisuustuotanto +10,4 % v/v, vähittäiskauppa 22,5 % v/v, vienti +16,4 % v/v, ostopäällikköindeksi 54,7, ja henkilöautojen myynti +43 % v/v tammi-huhtikuussa. Polttoaineiden hinnankorotukset nostivat inflaation 2,9 prosentin tasolle.
S&P nosti Vietnamin valtionlainojen luottoluokituksen tasolle BB+ ja arvioi näkymät vakaiksi. Luokituksen noston ansiosta pankkien ja laatuyhtiöiden rahoituskustannukset pienenevät.

Kuukauden osake: CMG on teknologiayhtiö, josta sen perustajat omistavat 30 %, Samsung 30 % ja PYN Elite 5 %. Ison verrokkinsa FPT:n tavoin CMG:llä on tietoliikenne- (laajakaista + palvelinkeskus) ja ohjelmistoliiketoimintaa. Ohjelmistokehityksen ulkoistamiskumppanina yhtiö aloitti 2018 noin 500:llä työntekijällä. Nyt työntekijöitä on 2 500, ja liiketoiminta kääntyi voitolliseksi viime vuonna. Varmistaakseen IT-insinöörien saatavuuden, yhtiöllä on  yksityinen yliopisto, jossa noin 10 000 opiskelijaa. CMG:llä on kunnianhimoinen tavoite kasvattaa liikevaihtoa vuosittain 40 % ja saavuttaa miljardin USD liikevaihto 2025.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaali, eikä sitä tule tulkita suositukseksi merkitä tai lunastaa PYN Elite Erikoissijoitusrahaston osuuksia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoesitteeseen, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.