Haasteellisen pörssivuoden osavuosikatsaus

Mielestämme PYN Eliten edellinen, maaliskuun 15:nnen päivän sijoittajakirje oli hyvä sisällöltään, joten päädyimme nyt lähettämään sen uudelleen – kommenttien kera. Kirjeen lisäksi mukana on myös PYN Eliten sijoittajaillasta (7.4.) muutama olennainen kaavio. Olen lisännyt tuoreita kommenttejani sekä teksteihin että kuvaajiin.

Tässä muutamia keskeisiä mietteitä:

Keskuspankkien tilanne on vaikea, kun inflaation taltuttamiseksi niiden on pakko jatkaa koronnostoja, joilla samaan aikaan hyydytetään muutenkin epävarma talouskasvu.

Aasiassa asiat ovat paremmin. Inflaatio on maltillista, ja maissa on eletty kurinalaisesti markkinalikviditeetin ja korkojen suhteen.

USA:n pörssien markkina-arvostukset ovat lähteneet normalisoitumaan, mikä tuntuu luontevalta. Suunnaton nettosijoitusvirta USA-osakkeisiin ja amerikkalaisiin teknologiayhtiöihin varmaankin tasaantuu lähivuosien aikana.

Vietnamin pörssiin tuli myyntirynnistys huhti-toukokuun aikana, kun maan hallitus yllättäen aloitti kurinpalautustoimet mm. pidättämällä Vietnamin markkinan tunnetuimman osakemanipuloijan. Samaan aikaan Vietnamin verrokkimarkkinat, Thaimaa, Indonesia, Filippiinit, eivät ole laskeneet vastaavasti.

Vietnamin pörssin tuloskasvu ensimmäiseltä kvartaalilta oli +31 %. Pankkisektorista on juuri julkaistu tuore analyysi ja sen mukaan tuloskasvuksi koko sektorille povataan +34 % vuonna 2022. Tavoitteemme Vietnamin vuoden 2022 tuloskasvuksi on edelleen +25 %.

Vietnamin pörssin P/E 11,4 vuodelle 2022 on houkuttelevan alhainen, ja pörssissä on paljon ostopapereita. Euroopan ja USA:n markkinatapahtumat saattavat toki aika ajoin pitää myös Vietnamin markkinasentimentin pinteessä.

Lue koko sijoittajakirje tästä.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaali, eikä sitä tule tulkita suositukseksi merkitä tai lunastaa PYN Elite Erikoissijoitusrahaston osuuksia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoesitteeseen, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.