Heinäkuu 2020

Heinäkuussa VN-Indeksi laski 3,24 prosenttia johtuen 1) Toisen kvartaalin heikkojen tulosten ennakoinnista ja 2) Covid-19 puhkeamisesta Da Nangissa heinäkuun lopulla. VCB, VNM ja VJC menettivät eniten pitoa ja kaupankäynnin likviditeetti laski jyrkästi 34 % kuukauden takaisesta 217 miljoonaan dollariin. PYN Elite NAV laski hiukan vähemmän, 3,06 %, ACV:n, MWG:n ja PAN:n vetämänä.

25. heinäkuuta jälkeen Vietnam on ilmoittanut 174 maan sisäisesti levinneestä koronatartunnasta ja kuudesta kuolemantapauksesta. 3. elokuuta mennessä tapausten kokonaismäärä on 620. Hallitus on kuitenkin ryhtynyt välittömästi tehokkaisiin toimenpiteisiin tilanteen hallitsemiseksi, mukaan lukien 14 vuorokauden karanteeni Da Nangissa, sekä lähettämällä parhaat lääkärit ja asiantuntijat pandemian alueille ja soveltamalla tiukempia sääntöjä, kuten maskipakkoa julkisissa paikoissa Ho Chi Minh Cityssä. Uskomme, että Vietnam hallitsee onnistuneesti viruksen toisen aallon, kuten he tekivät ensimmäisenkin aallon kanssa.

Elokuun 3. päivään mennessä 812 pörssiyhtiötä, mikä vastaa 95 % markkina-arvosta, ovat julkaisseet ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksen. Vaikka pandemia laski useimpien yritysten tuloksia, kokonaisuudessaan luvut olivat parempia kuin konsensusodotus. Liikevaihdot laskivat 10 % vuotta aiemmasta ja verojen jälkeiset nettotulokset -20 % vuotta aiemmasta. Samaan aikaan PYN Eliten keskeisten yhtiöiden liikevaihto oli 1. vuosipuoliskolla -1 % vuotta aiemmasta ja nettotulos verojen jälkeen -7 % vuotta aiemmasta, mikä johtui pankkien odotettua paremmista tuloksista (TPB +26 % vuotta aiemmasta, CTG +39 % vuotta aiemmasta, HDB +32 % vuotta aiemmasta) ja kiinteistöyhtiöiden ja IT-osakkeiden vahvoista tuloksista (KDH +90 %, CII +507 % ja FPT +15 % vuotta aiemmasta).

Makro: Vienti nousi 0,3 % vuotta aiemmasta (kesäkuussa -2,0 %), tuonti laski 2,9 % vuotta aiemmasta (kesäkuussa +5,3 %), kuluttajahintaindeksi nousi 3,4 % vuotta aiemmasta (kesäkuu 3,17 %), teollisuustuotanto +1,1 % vuotta aiemmasta (kesäkuu 7,2 %). Ostopäällikköindeksi laski 47,6 pisteeseen ja takaisin supistumisvyöhykkeelle, mikä osoittaa, että tuotanto oli edelleen heikkoa tuotannon laskun ja vähäisten uusien tilausten takia. Toisaalta ulkomaiset sijoitukset ja julkiset investoinnit olivat edelleen valopilkkuja. Rekisteröityjen ulkomaisten suorien sijoitusten määrä nousi 49,3 % vuotta aiemmasta, lähinnä Westlaken länsipuolella sijaitsevan kaupunkialueen lisäinvestointien ansiosta (774 miljoonaa dollaria), kun taas toteutuneet ulkomaiset suorat sijoitukset kasvoivat 1,4 % vuotta aiemmasta. Julkiset investoinnit arvioitiin olevan lähes 2 miljardia dollaria, + 52 % vuotta aiemmasta. Vuoden aikana julkisten investointien kokonaissumma nousi 8,8 miljardiin dollariin (+27 % vuotta aiemmasta), mikä vastaa 43 % vuoden 2020 suunnitelmasta.  Vietnam kirjannee myös vuodelta 2020 talouskasvua +3-5 % ja kotimainen kysyntä toipunee kohtuuajassa madaltuneen korkotason myötä.