Kauppalehti: “Nopeasti kasvavat reunamarkkinat ovat nyt poikkeuksellisen matalalle arvostettuja”

“Korkean riskin reunamarkkinat korreloivat niukasti Yhdysvaltojen ja Euroopan pörssien kanssa. Pienet pörssit saattavat yllättäen kestää kriisejä hieman paremminkin kuin suuremmat markkinat, mutta sijoittajan väylä niihin kulkee yleensä rahastojen kautta”, Kauppalehti kertoi 1.11.2022.

Kauppalehti mainitsemiin reunamarkkinoihin (Frontier Market) kuuluu myös PYN Elite -rahaston kohdemaa Vietnam. Se on reunamarkkinoista ylivoimaisesti suurin, sillä on lähes kolmanneksen paino indeksitalo MSCI:n Frontier-indeksissä.

Kauppalehti on artikkelissaan haastatellut Vanja Piljakia, joka on dosentti Jyväskylän yliopistossa ja lehtori Vaasan yliopistossa. ”Frontier-talouksilla on potentiaalia nopeaan talouskasvuun. Väestörakenne on hyvin suotuisa. Reunamarkkinat tarjoavat korkeaa riskiä ja korkeaa tuotto-odotusta”, Piljak sanoo.

Kauppalehti huomauttaa, että “globaalissa markkinaheilunnassa reunamarkkinat voivat tuoda salkkuun hajautushyötyä. Korrelaatio vaikkapa Yhdysvaltojen ja Kroatian osakemarkkinoiden välillä on hyvin vähäinen verrattuna Yhdysvaltojen ja Britannian pörssien korrelaatioon.”

Pääset lukemaan jutun tästä linkistä. Se voi olla maksumuurin takana.