HS: PYN Elite toi rahastoista parhaat tuotot

Helsingin Sanomien vertailussa PYN Elite nousi tuottavimmaksi rahastoksi, kun tuottoja vertailtiin 2021 helmikuusta 2022 tammikuun loppuun. Ajankohdan aikana PYN Eliten tuotot olivat 54,9 prosenttia.

HS käytti vertailussa Sijoitustutkimuksen keräämää aineistoa. Vertailussa olivat mukana Suomessa tarjolla olevat rahastot, joiden minimisijoitus on enintään 10 000 euroa.

“Sijoitustutkimuksen tietojen mukaan Suomessa tarjolla olevista rahastoista, joiden minimisijoitus on enintään 10 000 euroa, parhaiten tuottoa on viimeisen vuoden aikana tarjonnut PYN Elite. Se on tuottanut vuodessa peräti 54,9 prosenttia”, HS kirjoitti.

HS:n mukaan vertailusta puuttuivat esimerkiksi pörssinoteeratut etf-rahastot ja Nordnetin indeksirahastot.

Artikkelin mukaan Helsingin pörssin yleisindeksin tuotto oli vertailuajankohtana 9,02 prosenttia, kun osingot lasketaan mukaan.

Pääset lukemaan artikkelin tästä linkistä. Kirjoitus saattaa olla HS:n maksumuurin takana.

 

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Kirjoituksessa esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.