Salkun käänneyhtiöt

VEA:n osakkuusyhtiö Honda kertoi tänään tammikuun myyntilukemansa: 277 000 Honda- mopedia. Luku on erittäin hyvä, sillä nyt kuukausimyynti palasi korona-aikaa edeltävälle tasolle. Myös VEA:n autoja valmistavilta osakkuusyhtiöiltä (Toyota, Ford ja Honda) odotetaan hyvää myyntivuotta 2022 vaikeiden aikojen jälkeen.

Muillakin PYN Elite -salkun käänneyhtiöillä on ollut myönteistä kerrottavaa. ACV-lentokenttäyhtiön tilanne kääntyi parempaan, kun kahden vuoden seisauksen jälkeen Vietnam avasi kansainväliset lentoreitit 15. helmikuuta.

VRE (ostoskeskusten omistaja) kertoi, että vuoden viimeisen kvartaalin aikana kaikki sen 80 ostoskeskusta oli saatu jälleen käyttöön. Ostoskeskusten kävijämäärät kirjasivat pohjat syyskuussa 2021 koronan takia julistetun sulkutilan aikana, ja sieltä on kuukausittain tultu kävijämäärissä ylöspäin. Tänä vuonna VRE avaa kolme uutta isoa ostoskeskusta, mikä indikoi yhtiön johdon luottavan bisnestilanteen normalisoitumiseen vuoden 2022 aikana.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta
Kirjoituksessa esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.