Salkun valuuttasuojaus

Euroopan keskuspankki (EKP) kertoi torstaina Euroopan vahvoista kasvulukemista ja ilmoitti lopettavansa PEP-nimellä kulkevan arvopaperien osto-ohjelmansa maaliskuussa. EUR/USD on uutisen myötä vahvistunut reippaasti, ja salkkumme on suojattu tuota euron vahvistumista vastaan. Vietnamin Tet-viikolla suojaustoimet eivät kuitenkaan toimineet, sillä viikon mittainen loma aiheuttaa meille likviditeettihaasteen, vaikka kassassa olisikin runsaasti varoja. Tet-viikon aikana halusimme kassavarojen olevan valmiiksi Vietnamin dongeissa osakeostoihin, vaikka pitkä lomajakso nosti tarvetta siirtää dongeja euroiksi valuutan heilunnan varalta. Siirtotoimenpiteistä aiheutuu aina myös ylimääräisiä valuutanvaihtokuluja.

Salkunhoitaja päätyi nyt pitämään rahat dongeissa, jolloin valuutan suojaus poistui meiltä yhteensä viideksi päiväksi. Tämän jälkeen, hyvissä ajoin ennen EKP:n korkopäätöksiä, salkku nostettiin takaisin täyteen valuuttasuojaukseen. Euro vahvistui nopeasti EKP:n ulostulon jälkeen, ja koko salkun kattava EUR/USD -suojamme esti päätöksestä nopeasti vahvistumaan lähteneen euron tuoman haitan. Valitettavasti euro ehti vahvistua myös aiempien viiden päivän aikana, mistä koitui noin prosentin haitta rahastolle. Tämä oli salkunhoitajalta harmillinen viiden päivän jakso, mutta tästä jatketaan kohti uusia haasteita – salkku suojattuna.

 

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Kirjoituksessa esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.