Teknoyhtiö DNSE:n osakkeet kirjattu salkkuun

PYN Eliten marraskuussa sopima kauppa teknoyhtiö DNSE:n osakkeista on saatu päätökseen. Kaupan viimeistelyyn vaadittu viimeinen viranomaislausunto tuli perjantaina 26.1.2024. Osakkeet on nyt kirjattu PYN Eliten salkkuun.

Samaan aikaan käynnissä ollut DNSE:n yleisöanti merkittiin täyteen 24.1.2024. PYN Eliten salkussa DNSE:n osakkeet arvostetaan yleisöannin hintaan, mikä yksistään nosti rahaston osuuden arvoa perjantaina 1,8 prosenttia.

DNSE on digitaalisen osakekaupan edelläkävijä Vietnamissa. Yhtiö on jo nyt selkeästi kannattava, ja se tähtää lähivuosina kaupankäyntialustallaan vahvaan kasvuun. Vuonna 2023 DNSE:n rekisteröityneiden asiakkaiden määrä kasvoi 190 000:stä 561 000:een. Tänä vuonna yhtiön tavoitteena on kasvattaa asiakasmäärää kahteen miljoonaan.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.