PYN Eliten uusin kohde teknoyhtiö DNSE

PYN Elite on marraskuussa 2023 sopinut merkittävästä sijoituksesta listautumisantiaan valmistelleeseen DNSE-yhtiöön. Kaupassa PYN Elite saa DNSE:stä 12 prosenttia, mikä on ostohintaan rahaston sijoitussalkusta noin 4 prosenttia. Kaupan toteutumisen ehtona on ollut kaksi viranomaishyväksyntää, joista toinen on vielä lopullista sinettiä vaille.

Yhtiön yleisöanti on jo käynnissä, ja DNSE on julkistanut PYN Eliten mukaantulon. PYN Eliten kauppa voidaan kuitenkin viedä loppuun vasta toisen vaaditun viranomaishyväksynnän tultua.

DNSE:n yleisöannin merkintähinta ylittää selkeästi ostohintamme, mutta voimme kirjata osakkeet salkkuumme vasta, kun kaupan ehdot on lopullisesti täytetty. Yhtiön julkinen listaus on edessä keväällä, jolloin DNSE:n osake otetaan mukaan pörssin normaaliin kaupankäyntiin.

DNSE on digitaalisen osakekaupan edelläkävijä Vietnamissa. Yhtiö tähtää lähivuosina kaupankäyntialustallaan vahvaan kasvuun. Yhtiö tekee hyvää nettotulosta ja on jo nyt selkeästi kannattava. Tulevien vuosien kasvun DNSE pyrkii saamaan aikaan ilman merkittävää lisäystä henkilöstöön.

Olemme tunteneet yhtiön perustajat jo pitkään. Heillä on erinomainen käsitys, kuinka käyttää osakevälityksessä teknologiaa hyväkseen. Keskeisenä ideana on tarjota teknologisesti ainutlaatuista ja käyttäjilleen helppoa palvelua. Vuonna 2023 DNSE:n rekisteröityneiden asiakkaiden määrä kasvoi 190 000:stä 561 000:een. Yhtiön tavoitteena on 2023-2027 saavuttaa liikevaihdon 45 prosentin vuosittainen kasvu. Nettotuloksessa tavoitteena on tänä aikana vuosittainen 60 prosentin kasvu.

PYN Eliten osuudenomistajien tulisi huomioida DNSE-kaupan vaikutukset osuuden arvostukseen. Ilmoitamme heti kaupan toteutumisen jälkeen osakkeiden kirjaamisesta salkkuun. Samalla ilmoitamme arvonmääritysperiaatteiden mukaisesta arvosta, jolla osakkeet on kirjattu rahaston arvonlaskentaan.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.