Vietnamin pörssi toipuu – vielä ehtii mukaan

Vietnamin pörssi on saanut alleen myönteisen vireen. Reaalitalouden puolella on edelleen ollut nähtävissä tahmeutta: vietnamilaisten kulutusinto on kokenut hetkellisen kolauksen, ja samaan aikaan myös viennin kehitys on ollut heikkoa.

Maan hallituksen ja keskuspankin jo toimeenpanemat päätökset ovat tärkeässä roolissa, kun arvioidaan, mihin pörssi suuntaa seuraavien 12 kuukauden aikana. Vietnamin markkinakorot on saatu selvään laskuun ja lasku jatkuu. Viimeisten 8 kuukauden aikana Vietnamin valtion 10-vuotisen velkakirjan tuottokäyrä on laskenut 5 % tasolta 2,5 % tasolle, mikä kuvastaa Vietnamin kotimarkkinan jo olennaisesti helpottunutta korkotilannetta. Pankkien välinen over night interbank rate on tipahtanut 0,17 % tasolle indikoiden rahoitusmarkkinan erittäin vahvaa likviditeettiä. Vuoden 2022 lopussa tehdyt 12 kuukauden korkotalletukset erääntyvät loppusyksystä 2023, jolloin niihin sijoitetut korkean koron varat ohjautuvat muihin sijoitusinstrumentteihin, kuten osakkeisiin.

Uskomme Vietnamin talouskehityksen selkeästi kiihtyvän jo tehtyjen toimien ansiosta syksyn aikana. Samojen tekijöiden ansiosta on syytä olettaa, että vuodesta 2024 tulee jälleen vahvan kasvun vuosi Vietnamin kotimarkkinoille. Uskomme paikallisen varallisuuden palaavan osakkeisiin ja Vietnamin pörssi-indeksin jatkavan toipumistaan syksyn aikana. Hyvän sentimentin voi olettaa jatkuvan myös vuodelle 2024.

Koettu Vietnamin talouden hidastuminen oli vahvasti sidoksissa maan korkomarkkinaan ja likviditeettitilanteeseen. Uskomme tilanteiden normalisoituessa pörssin pääsevän jälleen treidaamaan tasoille 2,0 ja sen  yli, kun kuvataan markkinan hinnoittelua P/S-luvulla (Price/Sales).  Viimeisin luku on 1,35. Tuo käsittää liukuvan sales-luvun, eli mukana on alkuvuoden vaisujen kvartaalien liikevaihdon kasvut. Vuoden 2024 ennustetulla liikevaihdon kasvulukemalla  P/S-luku tipahtaa alle 1,2 kertoimen, ja tämä tekee pörssimarkkinasta hyvin houkuttelevan hintaisen juuri nyt.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.