Vietnamin markkinakorot saatu selvään laskuun

— 26.07.2023

PYN Eliten osuuden arvo (NAV) on kehittynyt myönteisesti kuluvan vuoden aikana. Vuosi 2023 aloitettiin arvolla 395 ja viimeisin arvo on ylittänyt 443. Vuoden alusta lähtien tuottoa on kertynyt 12 %. Vietnamin talouden kasvuvauhti jäi vaisuksi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, BKT:n kasvu oli vain 4 %. Pörssiyritysten tuloksetkin kasvoivat totuttua vähemmän.

Uskomme, että pörssin suunta on kuitenkin edelleen ylöspäin, sillä Vietnamin korkotaso on saatu selvään laskuun kevään aikana ja aleneva korkotaso tuo lisävauhtia Vietnamin talouskasvuun vuoden edetessä. Syksyyn mennessä korkotaso saavuttanee 6 % tason. Odotamme myös, että pörssiyritysten tuloskasvu tulee kiihtymään ja sijoittajien varojen siirtyminen takaisin osakemarkkinoille jatkuu.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.