Uutinen Vietnamin ja Venäjän sotaharjoituksista väärä

Venäläisen valtiollisen Ria Novosti -lehden 19. huhtikuuta julkaisema uutinen Venäjän ja Vietnamin yhteisistä sotaharjoituksista on osoittautunut uutisankaksi, kuten jo arvelimmekin. Kyse on Venäjän propagandasta, jossa on muunneltu totuutta.

Vietnamin armeijan uutislehti on 24. huhtikuuta oikaissut uutisen ja todennut, että venäläisten kanssa on keskusteltu upseerien välisessä videoneuvottelussa, mutta aiheena on ollut vuotuinen kansainvälinen, Venäjällä järjestettävä armeijakisa, johon vuonna 2021 otti osaa 175 tiimiä 43 maasta. Vietnam pärjäsi tuolloin hyvin sijoittuen seitsemänneksi. On todennäköistä että Vietnam osallistuu myös vuonna 2022 kisoihin, jos ne järjestetään.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Kirjoituksessa esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.