CEO kotiutettu, 70 miljoonaa euroa käteistuottoa

Loppusyksyn aikana eniten PYN Eliten osuuden arvon kehitykseen vaikuttanut osake on CEO. CEO Groupin pääbisnes on Vietnamin lomasaarten vapaa-ajan kiinteistökehitys. Yhtiö tekee tappiollisen tuloksen vuonna 2021, mutta sen maaomistusten arvo on noussut hyvin viime vuosien aikana, ja tähän loppusyksyyn osui Vietnamissa pienten maaomistusyhtiöiden osakkeisiin kohdistunut hintaralli. Näiden yhtiöiden tasearvot markkinahintaan olivat nousseet ilman, että niiden osakkeet olisivat nousseet aiemmin samanaikaisesti.

Olemme kuukauden aikana (29.11.–29.12.) kotiuttaneet täysin CEO-positiomme. Saimme osakkeista keskimäärin 60 200 dongia osakkeelta, kun osakekohtainen ostohintamme oli 11 200 dongia. Kuukauden aikana kotiutetun käteisen määrä oli 87 miljoonaa euroa ja nettokäteistuotto PYN Elite -rahastolle 70 miljoonaa euroa. Kotiutettuja varoja olemme uudelleensijoittaneet osakkeisiin, joihin kohdistuu eniten nousuodotuksia vuosille 2022–2024.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Kirjoituksessa esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.