Vietnamin pörssin status

— 08.11.2016

Perjantaina osallistuin Vietnamin pörssin järjestämään konferenssiin otsikolla: ”Vietnamin osakemarkkinan taival kohti Emerging-markkinan statusta” (Vietnamin MSCI-status on nyt frontier-markkina).

Tilaisuudessa kävi ilmi, että pörssin johto ja SSC (States Securities Commission – valvova elin) ovat hyvin sitoutuneita viemään uudistuksia eteenpäin. Myös Vietnamin uusi pääministeri on julkisesti tuonut esiin halunsa kehittää pörssimarkkinaa. Tilaisuudessa kuultiin mielenkiintoiset esitykset Pakistanin pörssin edustajalta heidän kokemuksistaan statuksen muutoksissa. Myös MSCI:n edustaja piti selkeän esitelmän siitä, miten pörssien statuksen muutos voi edetä ja millaisin kriteerein ja aikatauluin muutokset yleensä toteutuvat. Tilaisuudessa ei tosin kuultu arviota Vietnamin pörssi aikataulusta.

Jos Vietnamin hallitus tosissaan pyrkii muutoksia tekemään, pitää heidän ensimmäiseksi taklata sisäiset ongelmat. Esimerkiksi maan virkamiehistö pitää saada ymmärtämään useiden vanhojen lakien ja asetusten merkitys ulkomaalaisomistuksia koskevien esteiden poistamisessa. Pörssin likviditeetin nosto ja tietyt kaupankäynnin hallinnolliset uudistukset tarvitaan varmasti ennenkuin MSCI harkitsee Vietnamin statuksen nostoa.

Toisaalta pörssi saattaa saada isoimman stimulaation päälle juuri sinä vuonna kun MSCI ilmoittaa pörssin pääsevän heidän statuksen nostotarkkailuun, vaikka varsinaiseen nostoon olisi vielä enemmän aikaa.

Statusasiasta riippumatta Vietnamin pörssissä tullaan näkemään kehityskuvioita seuraavien 12 kk aikana. Esimerkiksi daytradingin pitäisi käynnistyä, jolloin kaikki sijoittajat voivat netottaa ostojaan ja myyntejään osakekauppaa tehdessään. Nyt odotusaika on 3 vrk saamisille, joita sitten voi käyttää uusiin ostoihin. Samoin markkinoille tullaan lanseeraamaan johdannaistuotteet, mikä tulee lisäämään Vietnamin finanssimarkkinan toimivuutta. Näillä molemmilla toimenpiteillä pitäisi olla merkittäviä vaikutuksia pörssin likviditeetin lisääntymiseen

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.