Rexlot ja sakun tilanteet

— 28.07.2015

PYN Rahastoyhtiön hallitus on tehnyt 27.07.2015 Rexlotin osakkeen arvostukseen 20 prosentin arvonalennuksen, koska yhtiön osakkeelle ei ole saatu markkinahintaa yli kuukauteen osakkeen kaupankäynnin keskeytyksen takia. Osakkeen viimeisin kaupankäyntihinta oli 0,44 HKD ja uusi arvostushinta salkussa 0,352 HKD. Yhtiötä kohtaan tehtiin short sell -hyökkäys kesäkuun lopussa julkistamalla yhtiön toimintaa kyseenalaistanut tutkielma.

Rexlotin hallitus on jyrkästi pörssitiedotteella kumonnut väitteet, mutta varsinaisen syytösvastineen tekoon on yhtiöltä kulunut aikaa ja odotamme sen julkaisua piakkoin.Olemme olleet jatkuvasti tekemisissä yhtiön johdon kanssa ja odotamme yhtiön osakkeen palaavan kaupankäyntiin vastineen julkaisun jälkeen.

Kiinan osakemarkkinat ovat olleet kesän aikana levottomat ja levottomuus on näkynyt myös Hongkongin pörssissä. HK/Kiina -osakkeemme VST, Hopefluent, Modern Beauty sekä Rexlot olivat keväällä myyntilaidalla muuntaessamme salkun painoja Vietnamiin. Merkittävästi olemme myyneet keväällä Modern Beautyn (yli puolet) ja VST:n positioista (kolmannes). Rexlotin positiota pienensimme keväällä 10 %. Jäljellä olevat positiot ovat saaneet kolhuja Kiinan markkinoiden rajuista alasmenoista, mutta vaikutukset osuutemme arvoon ovat jääneet kohtuullisiksi, koska kokonaispainomme Kiina-osakkeisiin on limitoitu ja omistamamme yhtiöt jakavat osinkoja, osoittavat kohtuullista tuloskehitystä ja ovat arvostuksiltaan edullisia.

Vietnamin pörssimarkkina porisee ja indikoi elävän melko omaa elämäänsä suhteessa maailman markkinoihin. Vaikka myös siellä pörssi tulee aaltoilemaan, niin uskomme merkittävän perussuunnan olevan ylöspäin seuraavat vuodet. Tukena on Vietnamin vahvistuva talous ja pörssin ulkomaalaisomistusten rajoitusten asteittainen purku. Myös PYN Eliten salkussa on useita hyvin tuottoa tuoneita vietnamilaisia osakkeita, mutta kokonaisuudessaan pienet ja keskisuuret osakkeet eivät vielä ole lähteneet kunnolla liikkeelle. Myös suurin sijoituksemme Mobile World on ollut aloillaan ja luisussa kevään 2015 ajan, vaikka osake toi tuottoja viime vuonna, yhtiön tuloskehitys on ollut edelleen hyvää ja yhtiö vahvistaa hyvät näkymät myös toiselle vuosipuoliskolle 2015.

Salkkumme suurin tuoton nakertaja on ollut vuoden 2015 aikana Rexlot. Odotamme yhtiöltä selkeää vastinetta short sell -tahon väitteisiin ja syksyn aikana online lisensioinnin etemistä.

Salkkumme painot ovat tällä hetkellä Vietnam 79 % ja HK/Kiina 21 %.

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeemme saat kuukausittain rahastokatsauksen ja rahaston ajankohtaisia kuulumisia Vietnamista.