PYN Eliten sijoittajaillan tallenne nyt nähtävissä

Salkunhoitaja Petri Deryng puhui Vietnamin pörssinäkymistä PYN Eliten sijoittajaillassa 17.4.2023. Pääset katsomaan noin kaksi tuntia kestävän tallenteen täältä.

2:02 PYN Fund Managementin toimitusjohtaja Eino Laitinen

14:12 PYN Eliten salkunhoitaja Petri Deryng

1:11:05 Kysymyksiä ja vastauksia

1:53:32 Tilaisuus päättyy

Tilaisuudessa salkunhoitaja Petri Deryngin esittelemät sivut ovat nähtävissä tästä.

Toimitusjohtaja Eino Laitisen sivut ovat nähtävissä tästä.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.