Sijoittajakirje 1/2015

Tässä kirjeessä käydään kattavasti läpi Vietnamin taloustilannetta sekä pörssinäkymiä. Lisäksi salkunhoitaja käy lyhyesti läpi PYN Eliten salkun sisällön vietnamilaisten osakkeiden osalta ja kertoo hieman viimeaikaisista ja tulevista peliliikkeistään markkinalla.