PYN Elite laski huhtikuussa 8,2 prosenttia

VN-indeksi tipahti 8,5 % kuukauden alkupuoliskon aikana, mutta toipui lopulta -5,8 % laskuun. PYN Elite laski -8,2 % dongin heikennyttyä ja sijoittajien kotiuttaessa voittojaan pankkiosakkeista. Dongin heikentyminen 2,1 % suhteessa dollariin ruokki korkopelkoja, ja epävarmuutta lisäsivät huhut poliittisista uudelleenjärjestelyistä. Dongin heikentyminen oli kuitenkin linjassa muiden alueen valuuttojen kanssa heijastellen dollarin viimeaikaista vahvuutta. Kuukauden lopussa talletuskorot nousivat maltillisesti 10–50 korkopistettä, mutta nousu lähti historiallisen alhaisilta tasoilta, joten korkotaso pysyi suotuisana. Kansalliskokouksen puheenjohtajan Vuong Dinh Huen ero tehtävästään avustajansa väärinkäytösten takia oli odotettu ja saattoi lopulta rauhoittaa poliittista tilannetta.

Huhtikuun makro: Ostopäällikköindeksi nousi 50,3 pisteeseen, kiitos vahvasti kasvaneen tilauskannan. Vähittäiskauppa kasvoi 9,0 % v/v. Kiinalaisten palattua suurin joukoin kv. turistien määrä kasvoi vuoden neljän ensimmäisen kk:n aikana 58,2 % v/v ylittäen ennen koronakriisiä saavutetut luvut. Toteutuneet suorat teolliset investoinnit vuoden alusta kasvoivat 7,4 % v/v. Huhtikuussa vienti ja tuonti olivat +10,6 % ja +19,9 % v/v, mikä johti kauppataseen ennätykselliseen 8,6 mrd:n dollarin ylijäämään. Hallitus ehdotti arvonlisäveron alennuksen jatkoa joulukuuhun tavoitteenaan entistä kestävämpi kulutuksen kasvu.

PYN Eliten kuukauden osake: PLX

Jo 68 vuotta toiminut PLX on polttoainejakelussa markkinajohtaja. Yhtiöllä on vain 28 % maan huoltoasemista mutta 50 % markkinaosuus. Monet sen 4 790:stä asemasta sijaitsevat keskeisillä kaupunkialueilla. Sähköautot valtaavat markkinoita globaalisti mutta Vietnamissa niiden osuus on yhä alle prosentin, mikä vahvistaa PLX:n kasvunäkymiä. Väestöstä alle viisi prosenttia omistaa auton, mutta luku kasvaa nopeasti, kuten myös polttoaineen kysyntä. PLX:n tulos nousi Q1:llä 73 % v/v, ja koko vuoden tuloskasvun ennustetaan olevan 36 %. Valtio suunnittelee muutoksia polttoaineen hinnoitteluun, mikä olisi PLX:lle merkittävä kasvun veturi lähivuosina.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Oheinen julkaisu on markkinointimateriaalia. Ennen merkintää tutustu huolellisesti rahaston Avaintietoasiakirjaan, Rahastoesitteeseen sekä Sääntöihin. Esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.