PYN Elite laski 2,85 prosenttia helmikuussa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuun viimeisellä viikolla ja sitä edeltäneet jännitteet vaikuttivat kahtiajakautuvasti Vietnamin pörssiin. Energia- (+10 %) ja perusteollisuussektori (+ 12 %) nousivat vahvasti, mutta rahoitus- (-2,3 %) ja kiinteistösektori (-2,7 %) laskivat. VN-indeksi nousi kuukaudessa 0,76 % ja on nyt vuoden alusta -0,54 %. PYN Elite laski helmikuussa -2,85 % ja tuotto vuoden alusta -0,21 %. Helmikuussa osuuden arvoa laskivat CTG, VHM, HDB ja VRE, ja salkun osakkeista AVC, VEA, NLG ja KDH olivat nousussa.

Makro: Vuosi-inflaatio pysyi maltillisena 1,42 prosentissa, vaikka kuukaudessa inflaatiovauhti olikin prosentin luokkaa polttoaineiden hinnannousun takia. Talouden elpyminen on hyvässä vauhdissa, sillä uudet tilaukset ja kiihtynyt kysyntä nostivat ostopäällikköindeksin (PMI) 54,3 pisteeseen (tammikuussa 53,7). Teollisuustuotanto kasvoi 5,4 v/v ja toteutuneet suorat investoinnit olivat 7,2 % v/v. Venäjän hyökkäyksen suorat vaikutukset vaikutukset Vietnamiin ovat vähäisiä, sillä Ukrainan ja Venäjän osuus maan ulkomaankaupasta jää noin prosenttiin. Inflaatiopaineet ovat kuitenkin kasvamassa, mutta yhä hallituksen 4 prosentin tavoitteessa.

PYN Eliten kuukauden osake – ACV: Vietnamin lentokenttien hallinnointiyhtiö ACV:n osake nousi 10,2 % kuukauden aikana. Yhtiö kertoi hyvin kasvaneista liikennöintiluvuista. Kotimaan liikenteessä matkustajia oli tammikuussa 4 miljoonaa, helmikuussa jo 6 miljoonaa. Tet-juhlapyhien aikana päästiin jo lähelle covid-aikaa edeltäviä lukuja. Hallitus teki järkevän päätöksen poistaessaan koronatestausvaatimukset kotimaan liikenteessä tammikuussa. Vietnamin avatessa pikku hiljaa myös kansanvälistä lentoliikennettä, uskomme ACV:n saavuttavan vuoden 2019 tulostason vuoden 2023 aikana.

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta

Kirjoituksessa esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.