Venäjän sotatoimien vaikutukset

Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan inhimillinen tragedia nousee kaiken yli. Tieto siitä, että Ukrainassa tapahtuu järjetöntä väkivaltaa ja viattomia ihmisiä tapetaan, vaikuttaa varmasti meidän kaikkien ajatuksiin. Tästä huolimatta tuon tässä esiin keskeisimmät ajatukset, mitä sota mahdollisesti voi merkitä Vietnamin taloudelle ja sen pörssille.

Ukrainan, Venäjän ja Vietnamin kaupan arvo on yhteensä vain noin prosentin verran Vietnamin ulkomaankaupasta. Riskien kannalta se on siis merkityksetöntä. Investoinnit sekä rahoitustoimet maiden välillä ovat samoin olleet mitättömiä, eli alaskirjauspaineita ei ole, eikä tilanne aiheuta Vietnamiin kohdistuvien investointien ehtymistä.

Poliittisesti Venäjä on Vietnamin kumppani, mikä näkyy Vietnamin äänestyskäyttäytymisessä YK:ssa. Yleiskokouksessa Vietnam pidättäytyi äänestämästä, kuten myös Intia ja Kiina, eikä täten tuominnut Venäjän sotatoimia.

Epävirallisesti Intian pääministeri Modi kuin myös Kiinan presidentti Xi ovat pyytäneet Venäjää lopettamaan sotatoimet. Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba on pyytänyt Kiinaa välittäjäksi rauhanneuvotteluihin. Kiina voisi halutessaan onnistua tehtävässä, mutta on epäselvää onko sillä asiaan poliittista intressiä. Ennen Venäjän hyökkäystä USA pyrki estämään sodan jakamalla kiinalaisille tiedustelutietoja, mutta Kiina ei reagoinut niihin. Kiinalla on taloudellisia intressejä Ukrainassa, muun muassa sotatarviketeollisuudessa, rautatieverkoston rakentamisessa ja maataloustuotteissa, mutta USA:n aggressiivinen asenne Kiinaa kohtaan viimeisen viiden vuoden aikana on varmasti sementoinut USA-vastaista asennoitumista Kiinan johdossa.

Vietnamin ulkoministeriö on lähinnä lausunut huolensa Vietnamin kansalaisista Ukrainassa, ja muun muassa Vietjet-lentoyhtiö on pyytänyt lupaa lennättää Puolaan pakolaisiksi lähteneet vietnamilaiset kotiin.

Öljyn ja kaasun hintojen nousu ei ole kriittinen asia Vietnamilla, jolla on näiden raaka-aineiden tuotantoa suunnilleen yhtä paljon kuin kulutustakin. Lähimmän vuoden osalta isoimmat kysymykset liittyvät epävarmuuteen Euroopan ja USA:n kysyntätilanteista. Kysynnän uhkana ovat nyt rahamarkkinakiristysten vaikutukset erityisesti USA:n kulutukseen sekä sodan vaikutukset Euroopan talouskasvuun.

Vietnamin pörssi on toistaiseksi reagoinut sotatilanteeseen maltillisesti, ja pörssin päivävaihdosta 95 prosenttia syntyy paikallisten sijoittajien voimin.

Jos sota Ukrainassa pahenee ja pitkittyy, olettaisin Vietnamin pörssissä tulevan sen myötä huonoja pörssipäiviä lähiviikkoina, vaikka Vietnamin talouden näkymät vuodelle 2022 ovat edelleen erittäin valoisat. Jos tilanne rauhoittuu, uskon Vietnamin pörssin jatkavan noususuuntaisesti hyvien tulosuutisten myötä. Toki USA:n ja Euroopan tarpeet rahamarkkinan kiristyksille luovat edelleen vuoteen 2022 oman epävarmuusmomentin.

 

Tärkeää tietoa kirjoituksesta ja rahastosta
Kirjoituksessa esitetty materiaali perustuu PYN Fund Managementin näkemykseen markkinoista ja sijoitusmahdollisuuksista. PYN Elite Erikoissijoitusrahasto sijoittaa varansa hyvin kohdennetusti reunamarkkinoille ja pieneen määrään yhtiöitä. Sijoitustapaan liittyy tavanomaista, laajalle hajautettua osakesijoittamista suurempi riski arvonvaihteluista. Sijoituksen arvo voi laskea voimakkaasti epäsuotuisassa markkinatilanteessa tai yksittäisen epäonnistuneen sijoituksen johdosta. On mahdollista, että esityksessä esitetyt arviot talouskehityksestä tai yritysten liiketoiminnan kehityksestä eivät toteudu esitetyllä tavalla ja niihin liittyy olennaisia epävarmuuksia.